Recension: ”Vi ser inte linsen genom vilken vi betraktar världen” på Röhsska

På Röhsskas konsthantverksdagar och biennalen Craft days rycks man med i glimrande kaleidoskopvärldar men missar vissa verk nästan helt. Karin Frid har sett en blandad utställning med fantastiska verk i en rörig utformning.