”Generation” på Borås konstmuseum

På Borås konstmuseum ställs nu 1990-talets svenska konstelit ut. Ett decennium då kvinnorna tog allt större plats i fältet. Sara Arvidsson har sett utställningen och förvånas över det rosenskimrande 90-talet.