Kommentarer om krisen inom Svenska Akademien

Svenska Akademien rämnar, bit för bit. Inom loppet av några timmar har tre av dess ledamöter hoppat av. Nu står fem stolar tomma. Vad säger kulturvärlden?