Jila Mossaed: "Poesi är som en hjärnattack!"

Orden har alltid uppfyllt Jila Mossaed. Ända sedan hon var 15 år och tillsammans med sin syster började skriva dikter. Men vägen mot att erövra ett nytt språk har varit tuff.