Influencers får mer makt och större ansvar i coronatider

De är några av Sveriges mest inflytelserika personer, och i kristider söker sig människor till dem för information, råd och åsikter. I spåren efter corona har influencers både kritiserats och uppmuntrats för sitt engagemang. Kan samarbeten med dem bli den länk myndigheterna saknat till grupper som de inte når i dag?