Incels inget nytt – men nu är det männen som drabbas

Incels är inget nytt. Men det är första gången i världshistorien som männen drabbas – dock inte på grund av sitt utseende. Det konstaterar Lovisa Broström, doktor i ekonomisk historia.

ANNONS
|

Ofrivillig ensamhet, i synnerhet bland män, är ett fenomen som uppmärksammas alltmer. På flera platser i världen har ensamma män, som känt sig ratade och förnedrande av kvinnor, tagit till vapen. Nu senast Jake Davidson som den 17 augusti dödade fem personer i Plymouth i England. På internet finns filmer om hur han beklagar sig över att han aldrig varit ihop med någon och att vid 22 års ålder hade tappat allt hopp om eventuell parbildning.

LÄS MER:Tindermännens lidande är allas ansvar

Men att bli över på äktenskapsmarknaden är på inget sätt något nytt. Gammpojkar och ungmör har kantat historien. De dyker upp överallt i kulturen. Från Jane Austens noveller till filmen ”Änglagård”. Den stora skillnaden mot samtidens mansöverskott är dock att det främst varit kvinnor som blivit över i Sverige, männen har gått ett annat öde till mötes.

ANNONS

LÄS MER:Han vill att vi tar incel-männens problem på allvar

Historiskt har militärmakten krävt sin tribut av unga män. Redan 1632 fanns det 150 000 svenska soldater som krigade i nuvarande Tyskland, där många i regel stupade. I en studie över en socken i Västerbotten med ca 250 hushåll skrevs 255 män ut till soldater under 30-åriga kriget. Av dessa dog 215. Resultatet blev ett rejält kvinnoöverskott – det fanns socknar med dubbelt så många kvinnor som män i vuxen ålder.

För någon månad sen kom boken ”Tyrannens tid: Om Sverige under Karl XII”. Där visar Magnus Västerbro hur den militära apparaten krävde soldater i tiotusental. Många dog och många blev krigsinvalider och behövde omvårdnad snarare än att de själva kunde bilda och försörja en familj. Västerbro skriver om en utländsk observatör som 1719 noterade följande: ”I hela Sverige har jag ingen enda ung karl mellan 20 och 40 sett annat än soldat. Det grymma kriget hade medtagit nästan hela ungdomen i detta olyckliga rike”.

Män kan skaffa tusen barn under en livstid, kvinnor högst femton-tjugo. Att man skickat män och inte kvinnor i krig är självklart. Färre män hotar inte gruppens överlevnad.

Psykiatern Stefan Krakowski påpekar även i sin nyligen publicerades ”Incels” att evolutionen värderar kvinnor högre av ett uppenbart skäl: reproduktion. Män kan skaffa tusen barn under en livstid, kvinnor högst femton-tjugo. Att man skickat män och inte kvinnor i krig är självklart. Färre män hotar inte gruppens överlevnad.

ANNONS

Man skulle ju kunna tänka sig att när krigen var över skulle detta könsgap minska, men så var inte fallet. Under 1800-talet hade Sverige ett kvinnoöverskott i alla åldersgrupper utom bland de allra yngsta. För mellan 1851 till 1913 emigrerade ungefär 20 procent av männen och 15 procent av kvinnorna. Vilket ledde till att kvinnoöverskottet var som störst, i absoluta tal, på 1890-talet. Då fanns det 150 000 fler kvinnor än män i Sverige. Medan detta skapade ett kvinnoöverskott i Sverige, uppstod ett kvinnounderskott i Amerika. I Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna” har vi den i hemlandet ensamstående och förtalade Ulrika i Västergöhl, men som inte hade några problem alls med att hitta en passande make i USA.

LÄS MER:Recension: ”Incel” av Stefan Krakowski

Till krig och emigration måste man också lägga alla de många arbetsplatsolyckorna i skogen, industrin och jordbruket. Man kan ju inte säkert veta, men antagligen har det funnits mycket kvinnlig ofrivillig ensamhet i historien. Ens make kanske försvann i krig, ens käresta drunknade i en flottningsolycka eller det fanns kanske inte någon alls, då ens jämnåriga i bygden lämnat landet.

Under början av 1900-talet existerade det fortfarande ett mansöverskott i alla åldersgrupper upp till cirka 25 år, men i alla de äldre åldersgrupperna var kvinnorna fler. Under 1900-talet skulle den gränsen sakta flyttas uppåt. År 2011 fanns det ett mansöverskott upp till 60 års ålder och 2015 fanns det för första gången fler män än kvinnor i Sverige.

ANNONS

Demografi förklarar självfallet inte allt, men man kommer inte ifrån att det idag finns fler män för kvinnorna att välja på, i synnerhet i de familjebildande åldrarna.

Anledningarna till detta är flera. Män har alltid haft en genomsnittligt kortare livslängd än kvinnor. Men skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd har minskat, från 6,1 år 1980 till 3,7 år 2020. Här kan man ju tänka att män bara lever längre, men i detta ingår också det lyckosamma fenomenet att färre män dör i bilolyckor eller blir mördade, under alla stadier av livet, än tidigare.

Att det föds fler pojkar än flickor är allmänt känt. Pojkar har också alltid haft en högre spädbarnsdödlighet. År 1960 dog 14 flickebarn per 1 000 levande födda, medan motsvarade siffra var 19 för pojkarna. 2019 var den siffran 2,2 pojkar och 1,9 flickor. Det är ett drastiskt fall. Till detta har Sverige också haft en manligt dominerad invandring. Först på grund av en arbetskraftsinvandring av främst män. Sedan genom flyktingar, då de som gett sig av på en farofylld flykt främst varit män. Balansen mellan könen har varierat över tid, beroende på hur generös vår anhöriginvandring har varit, men 2020 invandrade runt 40 000 kvinnor och 43 000 män.

LÄS MER:Recension: ”En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975” av Annika Berg, Urban Lundberg och Mattias Tydén

Alla dessa faktorer har bidragit till ett mansöverskott. Demografi förklarar självfallet inte allt, men man kommer inte ifrån att det idag finns fler män för kvinnorna att välja på, i synnerhet i de familjebildande åldrarna. När det i historien inte har existerat män, av en passande statusnivå, har kvinnor helt enkelt fått gifta sig med de som funnits att tillgå. Mellan 1700 och 1719 gifte sig 700 adelsfröknar med ofrälse, då adelsmännen helt enkelt var för få. Detta ledde till att man till slut ändrade i lagen för att stävja urvattningen av adelskapet. Den adelskvinna som gifte sig med en ofrälse, förverkade sin arvsrätt.

ANNONS

Äktenskapsmarknaden är, precis som det låter, en marknad där tillgång och efterfrågan råder. Men den går inte att förstå utan samhällelig kontext. För förutom att kvinnorna tidigare varit fler har de även blivit ratade för att de inte varit oskulder, haft dåligt rykte eller kommit från en fattig familj, faktorer som inte längre har så stor betydelse.

Idag är männen fler och även om incelmännen tror att utseendet är allt som kvinnor är intresserade av, visar forskning på annat.

Idag är männen fler och även om incelmännen tror att utseendet är allt som kvinnor är intresserade av, visar forskning på annat. Men bland andra statsvetaren Bo Rothstein har visat att arbetslöshet och/eller avsaknad av utbildning är de verkliga skälen till att män väljs bort av kvinnorna.

Århundranden av könsobalans till kvinnornas nackdel har nu vänts på ända. Att många ensamma män inte uppskattar den statistiska nyordningen, tillsammans med ett annat samhällsklimat, är inte oväntat. Att oroa sig över följdverkningarna av detta är helt adekvat.

Missa inget från GP Kultur!

Nu kan du få alla våra kulturnyheter, reportage, debatter och recensioner som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Kultur. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

ANNONS