David Lundblad, dirigent för Göteborg Wind Orchestra, 2015. musik för kejsaren
David Lundblad, dirigent för Göteborg Wind Orchestra, 2015. musik för kejsaren Bild: Anders Hofgren

GWO riskerar nedläggning – får halverat verksamhetsstöd

Den anrika blåsorkestern Göteborg wind orchestra (GWO) riskerar nedläggning. Detta sedan de fått sitt verksamhetsstöd från Göteborgs stad halverat.
– Får vi inte mer finansiering så måste vi påbörja en avveckling, säger orkesterns vd Kristian Jörgensen.

ANNONS
|

Inför 2020 sökte blåsorkestern GWO, Göteborg wind orchestra, ett verksamhetsstöd på 5 493 000 kronor från Göteborgs kulturnämnd. I stället beslöt nämnden, i enighet med kulturförvaltningens rekommendationer, att halvera orkesterns finansiella stöd: från nuvarande 4 miljoner kronor till 2 miljoner.

LÄS MER:Riskera inte GWO:s framtid

Beskedet kommer som ett dråpslag för orkestern:

– Jag är oerhört besviken på förvaltningens hantering av det här ärendet, säger GWO:s vd Kristian Jörgensen.

Enligt honom kommer orkestern att tvingas lägga ner om inte regionen, eller någon annan finansiär, är villig att skjuta till extra medel under januari månad.

– Vi har redan minskat numerären i orkestern till minsta möjliga, och har ingen luft kvar i systemet. Våra lönekostnader ligger på tio miljoner och då har vi inte betalt hyran.

ANNONS

LÄS MER:Låt inte denna 120-åring dö

GWO, som har en omsättning på runt 15 miljoner, delfinansieras från Västra Götalandsregionen, som står för 7,7 miljoner. Resten av intäkterna kommer från biljettförsäljning.

Oro bland musikerna

Martin Söderlund, är sedan många år trombonist i GWO. Även han är besviken över budgetbeslutet, och orolig över vad som nu kommer att hända med orkestern.

– Vi har funnits sedan 1905 och är en av Sveriges bästa blåsorkestrar. Dessutom en av få som finns kvar. Fler och fler blåsorkestrar lägger ner vilket är väldigt beklagligt.

LÄS MER:"En kulturinstitution riskerar att slarvas bort."

Orkesterns medlemmar arbetar idag halvtid, vilket enligt Martin Söderlund är smärtgränsen om konstnärlig verksamhet ska kunna bedrivas.

– Får vi inte mer finansiering så måste vi lägga ner, säger han och fortsätter.

– Vi kan inte varsla fem personer ur orkestern, vi är som ett fotbollslag. Det går inte att att bort backarna och ändå spela på som vanligt.

På sin hemsida skriver GWO att de inte "har tillräcklig grundfinansiering för att klara vår verksamhet under 2020 när mer än 20 % av pengarna försvinner med mycket kort varsel."

Kritik mot kulturförvaltningen

Den 30 januari ska orkesterns vd Kristian Jörgensen träffa Anna Rosengren, direktör för Göteborgs kulturförvaltning. Han menar att förvaltningen genom sina formuleringar i beslutsunderlaget har vilselett politikerna i kulturnämnden.

– Det är jätteallvarligt tycker jag. Kulturförvaltningen har brustit ur demokratisynpunkt. I förslaget skriver de först fint om GWO och varför vi behövs. I meningen därefter halverar de vårt verksamhetsstöd. Jag tror inte att alla som fattade beslutet förstod att det kan innebära att vi måste lägga ner.

ANNONS
Kristian Jörgensen, vd för Göteborg wind orchestra, menar att Göteborgs kulturförvaltning brustit ur demokratisynpunkt. En uppfattning som inte delas av Anna Rosengren, kulturförvaltningens direktör.
Kristian Jörgensen, vd för Göteborg wind orchestra, menar att Göteborgs kulturförvaltning brustit ur demokratisynpunkt. En uppfattning som inte delas av Anna Rosengren, kulturförvaltningens direktör. Bild: GWO

Förvaltningen skriver i beslutsunderlaget att GWO "har ett stort värde som plattform för blåsmusiken i Göteborg, både som konstnärligt nav och som arbetsgivare för musiker. Det finns också ett stort värde i att Kronhuset får förbli en scen för blåsmusiken och det fria kulturlivet i Göteborg där bland andra barn och unga får möta levande musik i en unik miljö."

"Kvalificerade sökande blir utan stöd"

Anna Rosengren på Göteborgs kulturförvaltning menar att de hanterat GWO:s ärende enligt de regler och riktlinjer de fått från politiskt håll. Hon pekar på att förvaltningen, i sin utredning av det fria kulturlivet, påpekar att söktrycket ökar samtidigt som det saknas mer medel att fördela.

– Det innebär att flera kvalificerade sökande nu får lägre stöd eller inget stöd alls.

LÄS MER:Fortsatt osäkert för Göteborg Wind Orchestra

Situationen är, enligt henne, en konsekvens av den tidigare kulturnämndens beslut att i enighet med kommunallagens krav om likabehandling öppna verksamhetsstöden för alla.

– Bara i år sökte ytterligare 29 aktörer kulturstöd, samtidigt som budgeten är den samma.

GWO fick halverat verksamhetsstöd. Varför det?

– Våra handläggare har med hjälp av referenspersoner gjort professionella bedömningar av alla ansökningar. Deras synpunkter ligger till grund för vårt förslag. När fler får söka ökar konkurrensen.

Ni skriver själva att GWO:s verksamhet har ett stort värde. Krockar inte det med bedömningen att halvera verksamhetsstödet?

ANNONS

– Från förvaltningens sida har vi påtalat för politiken att behovet från det fria kulturlivet ökar samtidigt som stödet inte utvecklas. Vi har inte mer medel än vi har och nu är det fördelat.

Er prioritering gör att GWO nu riskerar nedläggning, var det er avsikt?

– Jag ser kulturens betydelse för staden, hur viktig den är på en mängd olika sätt. Jag ser också det engagemang som den snäva kulturbudgeten har gett upphov till. Jag hoppas att det ska leda till att politikerna också ser det och prioriterar kulturen högre i sitt framtida budgetarbete, säger Anna Rosengren.

Första veckan i januari träffar GWO:s vd också representanter för regionen samt stiftelsens revisorer.

– På ett extra styrelsemöte innan jul gav vi oss januari ut som tidsfrist. Annars är det avveckling som gäller, och den måste påbörjas ganska snart, säger orkesterns vd Kristian Jörgensen.

LÄS MER:GWO är oroliga för framtiden

Göteborgs wind orchestra, GWO

Är en professionell blåsorkester som drivs av stiftelsen Göteborgsmusiken.

Har Kronhuset som hemmascen.

Startade 1905 som Göteborgs spårvägars musikkår.

Bildades i sin nuvarande form 1992, och har sedan dess fått stöd från Göteborgs kulturnämnd. Fram till 2012 ökade stödet successivt, men har sedan dess har det minskat.

ANNONS