Michael Azar. Professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Kom 2014 ut med boken Amerikas födelse. Korset, guldet och svärdet i Nya världen.
Michael Azar. Professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Kom 2014 ut med boken Amerikas födelse. Korset, guldet och svärdet i Nya världen. Bild: Thomas Melin

Göteborgsprofessor minns Philip Roth

"Stilen utformas med ytterlig precision efter det ämne och de karaktärer han väljer." Michael Azar, professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, skriver om Philip Roth.

ANNONS
|

Med anledning av Philip Roths bortgång ställde vi tio frågor till Michael Azar, författare och professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. 2014 publicerades hans bok Amerikas födelse. Korset, guldet och svärdet i Nya världen. Bland hans andra böcker kan nämnas Döden i Beirut.

Vad utmärker Philip Roths författarskap?

— Jag slås ofta av att han, trots vissa tematiska upprepningar, är så uppfinningsrik och ombytlig från roman till roman. Stilen utformas med ytterlig precision efter det ämne och de karaktärer han väljer. Man kan till också med notera en betydande skillnad mellan hans tidiga och hans sena romaner vad gäller berättarteknik och intensitet. Det är givetvis svårt att tala om en entydig livsåskådning i dessa drygt trettio romaner, men en röd tråd tycker jag mig ändå kunna se: Roth erbjuder en blick på erfarenhetens motstridiga mångfald utan att försöka foga samman den i en harmonisk helhet. Det andas en svart humor i hans verk, en blandning av skarp illusionslöshet och ömsint komik över människans ganska dystra predikament.

ANNONS

Vilken tematik var viktigast för honom?

— Ett övergripande tema är utforskandet av den enskilda människans förankringar i sammanhang som i slutändan visar sig större än henne om det så är sexualitetens krafter, arvet från det förflutna eller det politiska våldets mekanismer. Roth blottar hur individen mot sin vilja inlemmas i drömmar och sammanhang som står i konflikt med hennes intressen, men som hon ändå inte kan ta sig ur. Ofta är det livets tragiska dimensioner och förnuftets vanmakt som står i centrum för hans skildringar. Det spelar föga roll hur rätt huvudpersonerna försöker göra, okontrollerbara omständigheter ser ändå till att allt går åt skogen.

Vilken är din relation till Philip Roth?

— Jag upptäckte honom först på allvar för några år sedan, i samband med en undersökning av hur ”den amerikanska drömmen” kartlagts och bearbetats i den amerikanska litteraturen. Det var en stor händelse, det är inte varje dag man stöter på röster som man helst skulle vilja läsa några rader av varje dag, om inte annat för att hålla hjärnan i gång. Jag tycker att han är en oerhört skarpsynt och viktig författare vad gäller förståelsen av hur historiska, politiska och globala sammanhang nästlar sig in i den enskildes livsöde.

ANNONS

Varför var han en ständig Nobelpriskandidat?

— Därför att hans författarskap lämnar ett mycket rikt och viktigt vittnesmål över vår tid, ofta med utgångspunkt i en skoningslös granskning av den amerikanska drömmens inneboende slitningar och konfrontationer mellan skilda nivåer: individens, familjens, kulturens och statens. Det vill säga, en dissekering av den dröm som merparten av världen – genom den globala spridningen av nordamerikansk kultur – samtidigt är invävd i. Dessutom tillhör Roth den skara författare som på ett slags metanivå djärvt sonderar romanens möjligheter, experimenterar med dess former och påvisar hur den kan utgöra en möjlig sanningsspegel bortom den politiska maktens och konsumtionssamhällets skådespel.

Och varför fick han samtidigt aldrig Nobelpriset i litteratur?

— Det kan jag tyvärr inte svara på. Personligen hade jag gärna sett att han fick det.

Anser du att han är en av de främsta amerikanska författarna genom tiderna?

— Han tillhör tveklöst den amerikanska litteraturens största namn, och som sådan har han också blivit erkänd gång på gång av det litterära och kulturella etablissemanget i USA.

Varför?

– Få har lika ingående som Roth skildrat den amerikanska erfarenhetens många trauman och återvändsgränder. Jag är övertygad om att han även kommer att upplysa många framtida generationer om vad det i grunden var som ägde rum, inte bara i USA, utan också mellan USA och omvärlden, under andra hälften av 1900-talet.

ANNONS

Nämn några jämförbara (enligt dig)?

— Det finns många andra viktiga författare, var och en med sin egen mästerliga egenart vad gäller stil och fokus, till exempel William Faulkner, Jon Dos Passos, Saul Bellow, James Baldwin, Toni Morrison, Don de Lilo och Joyce Carol Oates.

Om någon ska läsa en bok av Philip Roth, vilken rekommenderar du?

— Själv började jag med Indignation från 2008 och jag minns att jag i princip på nästan varje sida jublade av glädje över hans observationsförmåga och formuleringskonst. Romanen skildrar en ung judisk students existentiella, sexuella och politiska vedermödor under Koreakriget. Den hugade kan annars ta sig an hans mäktiga romantrilogi om USA som finns samlad på svenska i en stor volym med titeln Philip Roths Amerika (i denna volym ingår för övrigt också den fantastiska ”Konspirationen mot Amerika”, en viktig och inträngande studie i fascismens mekanismer).

Har du träffat honom?

— Nej, tyvärr.

ANNONS