Göteborgshumorns historia: Vitsen

Göteborgshumorn har en lång och rik historia. I en serie på tre delar tar sig UKON an vad göteborgaren skrattar åt – och varför. Den inledande essän handlar om vad som egentligen är vitsen med Göteborgshumorn.