Göteborgs teaterchefer om arvet efter Sven Wollter

Spela teater här och nu – för göteborgarna, inte för kungen eller hovet. Göteborgs teaterchefer sammanfattar arvet efter Sven Wollter och hans generationskamrater. Vad ur dåtidens manifest har bevarats – och vad har förkastats?