Historiska bilder – västsvenska barn i hundra år

Roliga och allvarliga ögonblick med busfrön, yrhättor, badgalningar och andra som har svårt att sitta stilla inför fotografen.

ANNONS
|
Västkusten förr
Bild: Bohusläns museum

Sommarklädda barn

En mor och tre barn vid Gustafsberg i Uddevalla – eller är det en storayster med tre yngre syskon? Klädseln tyder på att bilden är tagen cirka år 1900. Modet med sjömanskostymer för pojkar hade börjat i England i mitten av 1800-talet. Fotografen Per Bergin var läroverksadjunkt i Vänersborg. Han ägde en villa i Uddevalla från 1899 fram till sin död år 1921.
Gustafsberg brukar räknas som Sveriges äldsta badort. Hit skickades sommaren 1804 den klene fyraårige prins Gustav. Han fick plaska med en leksaksbåt i ett träkar. Borgmästare,, grosshandlare och präst stod bredvid karet och tittade med vördnad på spektaklet. Prinsen kan sägas ha varit västkustens första badgäst. Ringarna på vattnet från detta badkar förändrade så småningom hela västkusten.
Bild: Tjolöholms slott

Grevinnan och generalen

De 2020-talsmänniskor som numera förs som turister genom Tjolöholms slott – eller beroende på årstid och budget förtär kaffe och bulle eller komplett julbord – brukar beundra stallmästare Dicksons laxfiskespön, friherrinnan Bondes dusch, det självspelande pianot och den bensindrivna engelska hårtorken. Men störst intryck gör ändå barnkammaren med modelljärnvägar och indianmunderingar från Londons finaste leksaksbutiker. Vid barnkammaren hänger detta porträtt av grevinnan Bonde och en rörande vacker liten flicka med blont hår. Det är taget ungefär år 1905. Besökarna brukar häpna när guiden upplyser dem om att denna flicka i själva verket är en liten gosse – den blivande arméchefen general Thord C:son Bonde
Västkusten förr
Bild: Hjörnearkivet

Full fart på lekplatsen

Den nya lekplatsen i Landala provleks en solig aprildag 1945. Till det svenska folkhemsprojektet hörde också barnlekplatser, gärna med sandlåda eller gungor. I Stockholm fanns det redan på 1930-talet bemannade parklekar. Fullt så raskt framåt gick det inte i Göteborg. Själva ordet ”lekplats” användes inte allmänt förrän på 1950-talet. Klädseln på fotografiet antyder att den soliga dagen trots allt är ganska kall.
Västkusten förr
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Beskäftig rådgivning hos Föreningen Mjölkdroppen

Föreningen Mjölkdroppen hade föreningar i flera svenska städer. Verksamheten kan för för en nutida betraktare te sig beskäftig snarare än välvillig. Fattiga kvinnor undervisades i amning och kosthållning och kunde också erhålla så kallade amningspremier och visst understöd i form av mjölk på glasflaskor. I gengäld måste de fattiga mödrarna godta att utsättas för ständiga kontroller och hembesök. De så kallade mjölkdroppesystrarna var stränga välgörare. Föreningen Mjölkdroppens betydelse försvann i praktiken när de statliga mödra- och barnavårdscentralerna infördes i slutet av 1930-talet. Fotografiet i föreningens väntrum i Göteborg togs år 1915.
Västkusten förr
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Med unionsflaggan i bakgrunden

Kanske har barnen fångat en liten tångkrabba. Året är 1898. Unionsflaggan stramar och Långedrag har karaktär av lite sömnig badort. Nio år senare kunde göteborgarna ta spårvagnen till Långedrag.
Västkusten förr
Bild: BROR AUGUSTSSON

Flickan med barnvagnen

På 1950- och 60-talen kavlades folkhemmet ut på de gamla åkrarna i Västra Frölunda. De så kallade kommandobryggorna – 16 punkthus med aluminiumfasader på Södra Dragspelsgatan – står vända med ”fören” mot sydväst, mot havet. Bilden togs den 19 oktober 1963. Området var ännu inte riktigt färdigbyggt. Ambitionen och omsorgen om detaljer var betydligt högre än i de miljonprogramshus som smälldes upp några år senare på andra åkrar i Göteborgs utkanter. Med historiens facit måste man säga att kommandobryggorna har åldrats väl – de är välkända inslag i stadsbilden och en viktig del av Västra Frölundas identitet. Men flickan har nog flyttat.
Västkusten förr
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Idyllen som försvann

Två barn i Bergsjön 1967. Halvt skymt i grönskan står det lilla enfamiljshuset. När det byggdes år 1936 var Bergsjön stillsam landsbygd. När bilden togs var miljonprogramsbebyggelsen i full gång. Det lilla trähuset med valmat tak och gröna knutar revs år 1969.
Västkusten förr
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Syskonen Leffler i Vasaparken

Syskonen Greta och Håkan Leffler åker kälke i Vasaparken 1914. I bakgrunden syns universitets huvudbyggnad. Bilden, som är tagen av barnens mor Svea Leffler, införlivades i Göteborgs historiska museums arkiv år 1973, efter att museet gjort en efterlysning av bilder på lekande barn.
Västkusten förr
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Skolutflykt en majdag 1912

Lärare Sjöholm med elever på skolutflykt i Långedrag den 31 maj 1912. Barnen uppvisar en fin kollektion av samtida kläder och huvudbonader – däribland en sjömanskostym och två magnifikt stora halmhattar. Lorents Gottfrid Sjöholm blev med tiden en central person i den göteborgska skolvärlden. Han skrev läroböcker och utbildade lärare. Han avled så sent som 1970.
Västkusten förr
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Familjen Mannheimer hos fotografen

Fru Hanne Mannheimer sitter för fotografen tillsammans med sina tre barn år 1865. Bildens komposition måste betraktas som en bragd inte blott av fotografen utan även av mamma Hanne och eventuella tjänsteandar i bakgrunden. Ty porträttfoto krävde ännu i mitten av 1860-talet att den porträtterade höll sig fullständigt stilla. Pojken i mitten, den femårige Otto, blev sedermera liberal politiker och riksdagsman. Den på bilden frånvarande fadern, Theodor Mannheimer, var jämte A O Wallenberg en av dem som lade grunden för ett modernt svenskt bankväsen.
Västkusten förr
Bild: Hjörnearkivet

Pojkarna vid Kungsbackaån

Dessa två pojkar verkar överväga att ta ett skutt ner i Kungsbackaån denna majdag år 1947. Deras klädsel utgör en fin tidstypisk kollektion: äppelknyckarbyxor, liten pirka på huvudet, reservylletröja, knähöga strumpor och gummistövlar. Gummistövlarna hade hört till den svenska standardrepertoaren för lekande barn sedan 1920-talet. En antydan om Kungsbackaåns besvärande benägenhet att översvämmas i samband med snösmältningen anas i de höga stenskodda husgrunderna till vänster.
Västkusten förr
Bild: Bohusläns museum

Tre pojkar och en gummibåt

Mindre än så här kan en båt inte bli. Bohusläningens medarbetare Arne Andersson fångade den 1 juli 1958 detta ögonblick, då tre grabbar kastade sig ut i en gummibåt i Skeppsviken i Uddevalla. I Bohusläningens reportage namngavs rentav pojkarna i gummibåten: Lars Munter, Göran Bentzer, och Kai Svensson.
Västkusten förr
Bild: Göteborgs Stadsmuseum

Anna-Greta, Putte och Boy

Anna Backlund – en av Göteborgs första pressfotografer – har här fotograferat Brunnsparken en snöig dag år 1900 eller 1901. Arkivnoteringen ”Anna-Greta, Putte och Boy” tyder på att hon har fotograferat sina egna barn jämte familjens hund. Anna Backlund dotter Anna-Greta var född 1891, sonen Carl Gösta var född 1886 och skulle kunna vara bildens Putte,en pojke i skolmössa på cirka 15 år.
I bakgrunden syns det gamla sockerbruket (nuvarande Palacehuset) som då bilden togs fortfarande användes som privatpalats och galleri av mecenatparat Göthilda och Pontus Fürstenberg. Fürstenbergs flärdfulla värld – full av supéer med inhyrda soaréorkestrar och utbringande av skålar till Konsten och landshövdingen – kan dock sägas ha vara en snart överspelad storhetstid när bilden togs. Göthilda avled i december 1901, Pontus gick bort några månader senare.
Västkusten förr
Bild: TT

Vasabarnen på Sverigebesök

”Vasabarnen” anländer till Göteborg med Amerikalinjens ”Kungsholm” den 6 juli 1929. Det rör sig inte om hemliga ättlingar till Gustav Vasa, utom om 43 svenskättade amerikanska barn som far till Sverige i Vasaordens regi.
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning skrev:
”Vasaordens barnklubbar ha på senaste fem åren vunnit en stortartad spridning. År 1925 fanns det ännu blott två, nu äro de 35 stycken. Barnen få i klubbarna lära sig tala, sjunga och deklamera svenska. I de flesta hemmen talas nämligen blott engelska. Resan, som bekostas av barnen själva, kommer att räcka i två månader och går över flera platser i mellersta Sverige, dit de små anlända den 21 juli.”
Fotografiet har för eftervärlden råkat bli ett vackert exempel på effekterna av den ortokromatiska film som hade svårt att fånga blåaktiga kulörer. De svenska flaggor som Vasabarnen så energiskt vinkar med från ”Kungsholms” däck verkar nästan vara finskt blåvita.
Västkusten förr
Bild: TT

Midsommar på Styrsö

Barnen dansar barfota vid Styrsö kustsjukhus en augustidag år 1918. Sjukhuset byggdes för att tuberkulossjuka barn skulle få frisk havsluft, bad och närande mat. Själva sjukhusbyggnaden är inte synlig på bilden, men den var ett förvånansvärt pampigt inslag i den stillsamma skärgårdsmiljön, i tegel med fyra våningar och balustrader och kolonner. Byggnaden revs 1981. En av deltagarna på danskvällen 1918 – i bildens vänsterkant - tycks bära mörk kostym och halmhatt.
Västkusten förr
Bild: TT

Lådbilsåkaren blev berömd

Den 17 oktober 1943 arrangerades ”pojkbilstävling” – det vill säga lådbilstävling – på Jörgensgatan i Bagaregården i Göteborg. Tävlingen arrangerades av Göteborgs-Tidningen och hyllades inte helt oväntat i GT:s systertidning Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Tävlingsledaren, direktör Kaleb Linders berömdes för de förnämliga säkerhetsarrangemangen och de förnämliga priserna – bland annat gratis körkortsutbildning. I A-klassen segrade Sven Åke Alander från Kommunala mellanskolan med en åktid nedför backen vid Jörgensgatan på 36,9 sekunder.
För den nutida läsaren finns det en helt annan observation att göra i marginalen. Segraren i B-klassen hade bättre resultat än i A-klassen: 35,5 sekunder. Den unge segraren var en elvaårig pojke från Vasa läroverk vid namn Pelle Pettersson. Sedermera skulle pojken Pelle Petterson – stavad med ett S – bli en återkommande gestalt i den göteborgska och rikssvenska pressen. Som formgivare skulle han komma att bidra till designen av en svensk identitet genom Volvo P 1800. Han ritade också det som måste betecknas om folkhemsbåten: Maxibåten, som i ett par decennier präglade de svenska småbåtshamnarna. Den känsla för höga hastigheter som han visat i lådbilssammanhang kom så småningom till användning till sjöss. Han har två OS-medaljer i starbåt. På 1970-talet ledde två svenska satsningar i kampen om America’s cup.
Denna oktoberdag 1943 kammade han alltså hem två av sina första priser: General Motors hederspris och Widengrens hederspris med Stockholmsresa.
Västkusten förr
Bild: TT

Den populäraste skolan

Simskola vid Marholmens badplats i Askimsviken i juni 1960. Göteborg har en stolt simskoletradition. Redan på 1830-talet kunde göteborgarna – både herrar och damer – gå i simskola i Göta älv. Men oavsett vilket sekel det har varit och oavsett hur inramningen har sett bör Göteborgs- Handels- och Sjöfarts-Tidning reportage från simskolan, händelsevis publicerat den 25 augusti 1845, antagligen kunna användas som allmän beskrivning: ... ”prof och öfningar, som alla vittnade om mycken skicklighet, ungdomligt lif, raskhet och förtrolighet med det våta elementet …”
Västkusten förr
Bild: Bohusläns museum

Lådbil i slasket

Lådbilslek i Smögen den 15 februari 1958. Detta fotografi – som också gestaltar en äkta bohuslänsk busvädersdag – togs av den då mycket unge pressfotografen Arne Alfredsson. Smögen visar sig från sin ogästvänligaste sida. Bredvid barnen med lådbil syns fotografens egen Volvo PV, komplett med ”press”-skylt i vindrutan.
Västkusten förr
Bild: Bohusläns museum

En dag vid havet

Fyra flickor i moderiktiga halmhattar – och kanske en liten pojke – i badorten Gustafsberg utanför Uddevalla. Det är sommaren 1894. När bilden togs hade Gustafsberg en nästan hundraårig historia som badort. Under denna tid hade badandet både förändrats och demokratiserats – från att inledningsvis varit kostsamt och läkarövervakat till ett mer lekfullt och friluftsbetonat sommarfirande. Men fortfarande var det blott en ytterst liten minoritet som hade råd att leva pensionatsliv vid havet. Det verkligt folkliga badandet skulle fortfarande dröja några decennier.
Bild: Bohusläns museum

Två tvillingpar?

Kaptensgatan i Fiskebäckskil gör ett nästan mondänt intryck med både telegraf, telefon, bank och pappershandel i samma gathörn. Klädsel och frisyrer tyder på att det är 1940-tal. Möjligen föreställer bilden två tvillingpar med identisk klädsel. De mindre barnens kostymering är mest uppseendeväckande: höga hängselbyxor utan tröja.
Bild: TT

Samling vid pumpen

Göteborgaren Gösta Skoglund har en betydelsefull roll i den moderna svenska fotohistorien, framför allt som utbildare och författare av handböcker för fotografer. Han medverkade som fotograf och skribent i GT och GP under decennier. Hans ”Fotolärobok i bild” har översatts till engelska och franska och utkommit i många upplagor. Generationer av svenska amatörfotografer har lärt sig grunderna av honom. Gösta Skoglunds porträtt av flickan med vattenpumpen är taget någon gång på 1950-talet. Platsen är Kornö.
Västkusten förr
Bild: Hallands länsmuseer

Barnen blev friska av sol och bad

Servering vid Apelvikens sanatorium utanför Varberg någon gång på 1910-talet. ”Skrofler” – en form av tuberkulos – var en vitt spridd sjukdom bland svenska barn fram till 1940-talet. Lymfkörtlarna växte till enorm storlek. Det var mycket smärtsamt och patienterna såg vanställda ut. Symptomen verkade kunna lindras av solljus och havsluft. Kustsanatoriet Apelviken – i folkmun kallat ”Kåsa” – grundlades 1904 av läkaren och Varbergspolitikern Johan Severin Almer. I mitten av 1920-talat hade sanatoriet plats för över 1 000 barn. Eftersom många av patienterna kom från fattiga stadsmiljöer kan även maten antas ha bidragit till att barnen blev friskare och gladare. De fick en sommar med sol, bad och regelbundna måltider.

”Västkusten förr” – ett samarbete mellan museer och medier

”Västkusten förr” är ett stort samarbetsprojekt som berättar Västkustens historia och historier – från Strömstad till Laholm – med hjälp av fotografier från musei- och pressarkiven. Tyngdpunkten ligger på fotografiskt material från perioden 1870-1970.

I ”Västkusten förr” ingår Stampen Media, Bohusläns museum, Göteborgs stadsmuseum, Hallands länsmuseer, Bokförlaget Max Ström och engagerade privatpersoner.

Resultaten från ”Västkusten förr” presenteras fortlöpande i Stampen Medias tidningar. För projektets senare skede planeras bland annat bokutgivning och museiutställningar.

Hör av dig!

En mängd bilder och bildtexter publiceras inom ramen för projektet ”Västkusten förr”. Om du ser någon upplysning i en bildtext som är felaktig eller missvisande - kontakta gärna Stampens Medias projektredaktör Kristian Wedel. Epost: kristian.wedel@gp.se.

När det gäller några bilder kan upphovsrätten vara okänd eller oklar. Hör av dig om du äger en sådan bild och anser att de upphovsrättsliga villkoren inte är uppfyllda.

Vi kommer att korrigera eventuella fel av betydelse så fort som möjligt.

GP Göteborgiana

Nu kan du få alla våra texter och reportage om det gamla Göteborg som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Göteborgiana. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

ANNONS