GBG400: Här är Göteborgs äldsta fotografi

GP:s Kristian Wedel presenterar arkivfynd i samarbete med Göteborgs stadsmuseum. I dag: ett fångat ögonblick från år 1846.

ANNONS
|
Tidernas Göteborg
Bild: Göteborgs stadsmuseum

Den smygtagna bilden

grade crossed
Det gamla spinnhuset började använda som kvinnofängelse på 1860-talet. År 1909 blev det hem för ensamstående mödrar. Bilden är odaterad, men gallren skulle kunna tyda på att den är tagen under fängelsetiden, antagligen runt år 1900. Fotografen tycks ha stått i ett fönster och fotograferat i smyg.
Tidernas Göteborg
Bild: Göteborgs stadsmuseum

Det allra äldsta bevarade ögonblicket

grade crossed
John Norrie med familj, troligen sommaren 1846. Denna dagerrotyp är det äldsta bevarade göteborgska fotografiet. Fotografen Olof Rydeberg annonserade i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning: ”Undertecknad, som alla dagar träffas hemma, porträtterar med Daguerreotyp. Hr Bokhand. Gumpert skall säkerligen hafva godheten upplysa efterfrågande om mitt arbetes beskaffenhet. Götheborg d. 15 juli 1846.” Olof Rydeberg. Dagerrotypisten Rydeberg tycks ha varit en rastlös man. Han byggde även eldstäder och jobbade som journalist och fotograf. Han var ingen särskild framstående fotograf och han var inte heller den förste dagerrotypist som varit i verksam i Göteborg. Men slumpen har gjort att just denna ruta på en skotsk immigrant och hans familj från sommaren har råkat bli det äldsta bevarade göteborgska fotografiet.
Tidernas Göteborg
Bild: Göteborgs stadsmuseum

Alla var där - utom konstnären

grade crossed
John Ericsson-monumentet invigs inför en skog av svarta paraplyer den 6 oktober 1899. Ceremonin var enligt ett reportage i Hvar 8 Dag ”enkel, men värdig och stämningsfull”. Ericsson var en av de stora svenska snillehjältarna. Det finns flera monument över honom i USA, där han för Nordstaternas räkning konstruerade pansarfartyget ”Monitor”. Det ansågs ha en avgörande betydelse för inbördeskrigets utgång. Ericsson betraktas ofta som fartygspropellerns egentliga uppfinnare. För det dominerande skiktet i Göteborg handlade nog monumentet snarare om att visa sig jämbördig med Stockholm än något överdrivet intresse för ingenjörskonsten. Ericsson hade ingen anknytning till Göteborg. Genom att hugfästa ett svenskt snarare än ett lokalt minne – en uppgift som normalt tillkommer huvudstäder – visade den expansiva industristaden Göteborg att man gjorde anspråk på att vara en storstad. Att de göteborgska skeppsvarven hade nytta av Ericssons propellrar får ses som en bonus. Ett sorglig omständighet präglade ceremonin i regnvädret: skulptören Ingel Fallstedt hade några månader före avtäckningen fått ett nervöst sammanbrott och hängt sig på ett hotellrum i Köpenhamn.
Tidernas Göteborg
Bild: Göteborgs stadsmuseum

Slutet på en epok

grade crossed
Göteborg blev egentligen ingen utpräglad skeppsbyggarstad förrän i slutet av 1800-talet. Varvet vid Stigberget var ett undantag. Här byggdes galärer redan på 1600-talet och anläggningens namn har skiftat – Amiralitetsvarvet, Timmermansvarvet, Nya varvet. Under en kort period var kaparen Lars Gathenhielm ägare. När fotografiet togs – troligen på 1880-talet – var segelfartygsepoken på väg att ta slut. Det sista segelfartyget, ”Sigyn”, byggdes på Gamla varvet år 1887. I bildens nedre vänstra hörn syns varvschefen G D Kennedy, iförd vit rundkullig hatt och Gamla varvets enda byxor av ljus kulör.
Tidernas Göteborg
Bild: Göteborgs stadsmuseum

En hamn full av bråte

grade crossed
Under större delen av Göteborgs historia har platsen för nuvarande Packhusplatsen varit sankmark, vassar eller älv. Länge låg här Kronans Masthamn. Så sent som i mitten av 1800-talet präglades området av en skranglig träbrygga. Området fylldes ut i början av 1860-talet. Fotografen var på plats cirka år 1865 och fotograferade den igenlagda hamnbassängen.
Tidernas Göteborg
Bild: Göteborgs stadsmuseum

Det eleganta Göteborg

grade crossed
Gustaf Adolfs Torg med Östra Hamngatans hamnkanal mot Lilla Bommen år 1873. En vakt med artillerikanon står nedanför Börsens trappa. Bilden är möjligen något retuscherad. Fotografen var den 32-årige Axel Lindahl från Uddevalla som i maj 1873 annonserat i Göteborgstidningarna om Ny Fotografisk Atelier! Allén mittemot Nya Teatern. Lindahls ateljé låg alltså nära Storan. Axel Lindahl var en flitad anlitad fotograf av herrgårdar och eleganta byggnader. Han fotografier stod på åtskilliga salongsbord i Göteborgstrakten. Östra Hamngatans kanal mellan Gustaf Adolfs Torg och Lilla Bommen blev sedermera den sista av sidokanalerna som schaktades igen. Den försvann inte förrän 1936.

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS