Göteborg kan få utbildning för proffsdansare

I dag kan elever läsa vid Svenska balettskolan i Göteborg fram till nionde klass. Därefter måste de som vill fortsätta med dansen flytta. Men nu kan en ny gymnasieutbildning vara på väg.