Under måndagen om beskedet: Göteborg utses till ny litteraturstad av Unesco, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur.
Under måndagen om beskedet: Göteborg utses till ny litteraturstad av Unesco, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Bild: Adam Ihse / TT

Göteborg har utsetts till Unescos nya litteraturstad

I hård konkurrens med en rad andra städer har Unesco utsett Göteborg till ny litteraturstad.
– Det ger ett internationellt erkännande, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

ANNONS
|

Göteborg har valts till litteraturstad av Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. När totalt 49 nya kreativa städer världen över tillkännagavs på måndagen uppmärksammades Göteborg tillsammans med Jakarta och Vilnius just på litteraturens fält.

LÄS MER:Göteborg kan bli Unescos litteraturstad 2021

Att städerna lyfts fram av Unesco är ett erkännande för att de förbinder sig att i framtiden ”placera kultur och kreativitet i hjärtat av sin utveckling, och lovar att sprida kunskap och se till att skapa bra möjligheter för kulturutövandet.”

Utnämningen innebär bland annat utökade möjligheter till kunskapsutbyte, de kreativa städerna emellan, i syfte att stärka litteraturens konstnärliga och kreativa roll, förbättra läsförmågan lokalt och stärka litteraturutövarnas självständighet.

ANNONS

”Ett internationellt erkännande”

Ordförande i kommunstyrelsen, Axel Josefson, (M) är stolt över utnämningen.

– Visst är det roligt! Utmärkelsen är ett internationellt erkännande av Göteborgs och Västra Götalands omfattande arbete inom litteratur, för läsförståelse och yttrandefrihet, säger han.

– Vi i Göteborg värnar ju om det fria ordet, och har vår Bokmässa. Nu har vi avsatt en miljon årligen i budgeten till detta och vill använda utmärkelsen för att sätta litteratur och kunskap i centrum och få fler göteborgare att engagera sig i litteraturen.

Det extra anslaget i kulturbudgeten gäller tillsvidare, så länge Göteborg har kvar rollen som Unescos litteraturstad.

Röster om Litteraturstaden

Lena Ulrika Rudeke, verksamhetsansvarig för Göteborgs universitets seminarieverksamhet i Jonsered:

”Vi spränger väggarna med det här. Litteraturfältsbegreppet har vidgats i Göteborg från det traditionellt elitistiska med enbart mässor, institutioner och förlag, till att involvera också de minsta grupperna, inklusive bokcirklar. Bibliotek och universitet, som annars inte alltid brukar inkluderas i den gemenskapen, är också med. Utmärkelsen ger oss utrymmet, energin och kapaciteten att jobba vidare i den riktning vi redan jobbar mot: Att låta fler verka och aktivt ta del av litteraturen som det samhällskitt med vilket vi bygger gemenskap och överbrygger gränser. Särskilt viktigt är det att stärka litteraturen i alla dess bemärkelser i det mångspråkiga Göteborgs brokighet, och där är det viktigt att större organisationer samarbetar med mindre aktörer och grupperingar.”

Sofia Gräsberg, verksamhetsansvarig för Göteborgs litteraturhus:

”Jag är jätteglad! En litteraturstad är vi ju ändå, men det känns otroligt kul att vi nu får växla upp och köra på. Vår profil som Unesco litteraturstad är lite av en gräsrotsrörelse … att vi gör litteraturen till betydligt mer än bara en enda stor prestigefylld grej. Vad som gör oss till en bra litteraturstad är allt från insatser för läsfrämjande till att stödja små förlag. Fler göteborgare ska i framtiden kunna få syn på alla bra och spännande saker med litteraturanknytning som händer här, men kanske inte på de flashigaste ställena. De ökade anslagen i kulturbudgeten kommer att gå till en koordinator och till viss programverksamhet. För vår del innebär utmärkelsen rent konkret att vi håller på att utöka vårt nätverk för småförlag, arbetar vidare med våra kulturtidskrifter och digitala projekt, och hoppas kunna dra igång en satsning på så kallad ”shared reading” med läsningar bland annat på fängelser och ungdomsgårdar.”

Hans M Hirschi, vice ordförande Författarcentrum Väst:

”Vi är förstås jättelyckliga, inte minst eftersom det är vår framlidna ordförande Kristín Bjarnadóttir som är initiativtagare. Hon växte upp på Island, där Reykjavík var en av de första städerna som gick med i Unescos nätverk. Kristín tog med sig idén därifrån, eftersom hon tyckte att samarbetet var så värdefullt för stadens författare. Sedan jobbade hon länge och enträget med visionen och fick så småningom med sig både universitetet och regionen. Som Unesco litteraturstad kommer Göteborg att kunna kräma ur ännu mer ur de många litterära samarbeten som redan pågår, och dessutom visa upp bredden för göteborgarna. Vi kan skapa bättre förutsättningar för skrivandet i Göteborg, och ordna fler evenemang riktade till författare. Som göteborgare, pappa och läsare ser jag också fram emot fler arrangemang där barn kan få upp ögonen för litteraturen. Barnen i dag växer upp i en visuell värld där de bara ser alla historier. Det känns viktigt att också förmedla kunskap om att historier är häftiga att se också för ens inre ögon...”

Frida Edman, ansvarig för Bokmässan i Göteborg:

”Beskedet är underbart och jag är så lättad. Jag har varit helt uppslukad av samarbetet mellan alla stadens och regionens olika litterära aktörer under arbetet med ansökan. Det i sig har stärkt banden mellan oss. För Bokmässans del innebär utmärkelsen att vi går in i ett åtagande att stärka Göteborg som litteraturstad lokalt, men även på riksplanet och globalt. Vad det innebär rent konkret? Det kommer att dyka upp fler arrangemang och satsningar med läsfrämjande och litteratur i fokus. Tidskrifter och förlag som annars hamnat lite i skymundan lyfts fram och Göteborg kan bli en drivande kraft i litteraturfrågor. Det här har betydelse även för turistnäringen eftersom utmärkelsen kan komma att dra till sig internationella turister.”

– Ett mycket glädjande besked! säger Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd om utnämnandet.

– Jag tror att det här kommer att stärka författar- och förlagsverksamheten i hela regionen. Dessutom är det viktigt att stärka läsandet och läsförståelsen, eftersom en femtedel av eleverna i regionen inte når upp till grundskolemålen och därmed saknar gymnasiebehörighet.

Även kommunalrådet Grith Fjeldmose (V) kommenterar utnämningen:

– Det är ju jätteroligt! Nu kan Göteborg, som redan tar emot fristadsförfattare, fokusera ännu mer på att utveckla litteraturens plats i samhället, och fortsätta kämpa för yttrandefrihet och demokrati.

Olika aktörer som Göteborgs universitet och Författarcentrum Väst har under ansökans-processen fått syn på varandra, säger hon, och fått mer inblick i varandras verksamhet.

ANNONS

– När man är fler som driver projekt tillsammans så får man större muskler. Resurserna kommer att komma till användning på ett bättre sätt.

En profil som litteraturstad går helt i linje med vår vision om att ta ansvar och bidra i viktiga frågor för samhället

LÄS MER:Beslutet om Göteborg som internationell litteraturstad kan rivas upp

GP har i en rad artiklar rapporterat om arbetet som pågått för att möjliggöra utnämningen av Göteborg som litteraturstad inom Unescos nätverk för kreativa städer. De tre huvudparterna under förberedelserna inför åtagandet har varit Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.

– Som universitet har vi en särskild kunskapsroll i denna litterära demokratisatsning, säger Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

– Utnämningen och en profil som litteraturstad går helt i linje med vår vision om att ta ansvar och bidra i viktiga frågor för samhället, som social hållbarhet, demokrati och yttrandefrihet.

”En väldigt bra ansökan”

Övriga parter som medverkar i det litterära samarbetet, som pågått under en längre tid och skapat nya kontaktytor, är Författarcentrum Väst, Bokmässan i Göteborg och Göteborgs litteraturhus.

LÄS MER:Göteborgs FN-planer bromsas – saknas pengar

Tillsammans har de kartlagt litteraturen i Västra Götaland.

Allra mest betydelsefull för att realisera visionen av Göteborg som en Unesco litteraturstad har nyligen bortgångna Kristín Bjarnadóttir varit, tidigare ordförande för författtarcentrum Väst.

I januari 2022 inleds det formella arbetet med att utveckla Göteborg som Unesco litteraturstad. Inför ansökan har en kartläggningen också gjorts av det utbud som finns i och runt Göteborg av litterära aktörer, arenor och aktiviteter. I mars 2022 kommer den kartläggningen att utförligare presenteras för allmänheten.

ANNONS

Kari Gardelin på Svenska Unescorådet berättar att de skrivit ett rekommendationsbrev, och fått mycket entusiastisk respons kring att det blev en väldigt bra ansökan.

På vilket sätt?

– Idén med Göteborg som en litteraturstad är väl förankrad och visar att det är en bredd i partnerskapet. Det är kul att se att Göteborg stad, som står bakom ansökan, fått detta så väl förankrat även politiskt och att de jobbar med litteratur på en så bred front.

LÄS MER:Olyckligt om Göteborg inte får chansen om att bli UNESCO litteraturstad

Enligt Kari Gardelin tolkade Göteborg i sin ansökan litteratur på ett inkluderande sätt, och har fått med en mängd olika företeelser.

– Det kan röra sig om allt från litteratur på brunnslock till litteraturfestivaler, litteratur i utsatta områden, litteratur för barn, arbetet med att göra litteraturen mer tillgänglig för alla och möjligheter att översätta annan litteratur i Sverige än bara den som skrivs på svenska.

Litteraturstaden Göteborg

Göteborg utnämndes 8 november 2021 till Unesco till litteraturstad – något litterära aktörer i staden arbetat aktivt för sedan 2017.

Staden har avsatt en extra årlig miljon i kulturbudgeten till litteraturstaden Göteborg, en satsning som gäller tillsvidare.

Från januari 2022 inleder de sex ansvariga parterna: Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Författarcentrum Väst, Göteborg litteraturhus och Bokmässan, sitt arbete med att ytterligare förstärka staden och regionen på litteraturens fält.

En flerårig plan finns för att utveckla arbetet med läs- och skrivfrämjande insatser, vidga deltagandet i kulturlivet, värna yttrandefriheten, öka medie- och informationskunnigheten och skapa insatser för att stärka kreativa näringar och litteraturexport.

Missa inget från GP Kultur!

Nu kan du få alla våra kulturnyheter, reportage, debatter och recensioner som en liten notis direkt till din telefon genom att klicka på följ-knappen vid taggen Kultur. I mobilen finner du den under artikeln och på sajt överst till höger om artikeln.

ANNONS