Göteborg 2001 var mer än kravaller, skott och gatstenar

Demonstrationerna i juni 2001 samlade tiotusentals människor, varav de flesta var helt fredliga aktivister. Ekonomihistorikern Ann Ighe minns några intensiva sommardagar och önskar sig en bredare historieskrivning.