GIBCA blir av trots kritiskt läge för Röda stens konsthall

Röda sten konsthall är underfinansierad och tvingas till nedskärningar, men konstbiennalen GIBCA kommer att genomföras.
– Eftersom biennalen är så tätt sammanlänkad med Röda sten konsthall så är ju allting oroande, men vi klarar av att genomföra den i år, säger verksamhetschefen Mia Christersdotter Norman.