Hynek Pallas: Freudiansk skräck förebådade nazismen

En psykiater manar sin patient att mörda en kvinna. En annan använder sin läkarpraktik som front för kriminell verksamhet. Vad säger ”Dr Caligaris kabinett” och ”Dr Mabuse – Spelaren” om mellankrigstidens Tyskland? Hynek Pallas skriver om två juveler till filmer.