Fotografiet som avslöjar den svenska självbildens brister

När Ivan Neuman fotades som judisk flykting i Sverige 1945 frågade ingen efter hans namn. Ingrid Lomfors skriver om en bild av fotografen K.W Gullers som säger mycket om dåtidens svenska syn på sin egen förträfflighet.