Nya åldersgränser för film föreslås

Statens medieråd vill införa nya åldersgränser för film. Förslaget innebär att 11-14-åringar i vuxet sällskap skulle kunna se barnförbjuden film. Samtidigt vill Medierådet inte att Suzanne Ostens nya film ska ses av barn under 15 år.

ANNONS
|

Suzanne Ostens omtalade film Flickan mamman och demonerna, där 7-åriga Ti bor tillsammans med sin psykiskt sjuka mamma, har väckt starka känslor. Dessutom rasade inför premiären den 15 april en debatt kring lämplighet för barn under 15 år att se filmen.

Statens medieråd ansåg att filmen kan ge upphov till "stark rädsla, oro och förvirring" hos yngre barn och satte därför 15 årsgräns, det vill säga barnförbjöd den film regissören, som även är Sveriges barnfilmsambassadör, anser vara en barnfilm.

Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som sänkte åldersgränsen till 11 år.

Statens medieråd överklagade Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten, som dock den 22 april gick på Förvaltningsrättens linje och meddelade att de inte kommer att pröva fallet.

ANNONS

Får Flickan mamman och demonerna därmed 11-årsgräns?

– Nej, vi har tre veckor på oss att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen, säger Johan Karlsson på Statens medieråd, verksamhetsansvarig för fastställande av åldersgränser.

Kommer ni att överklaga?

– Det är något vi just nu diskuterar internt.

Under tiden som Medierådet funderar och diskuterar har Suzanne Ostens film fortsatt 15-årsgräns på biograferna.

Eva Esseen Arndorff är vd för filmbolaget TriArt och den som överklagat 15-årsgränsen till Förvaltningsrätten.

– Det här ärjättetråkigt för filmen, och det visar att Medierådet inte tycker att ordet från Kammarrätten gäller utan nu vill gå till ytterligare en annan högre instans.

Samtidigt som besked dröjer om Ostens film föreslår Statens medieråd nu Kulturdepartementet en förändring av åldersgränserna för film på bio.

11-åringar skulle enligt det nya förslaget få gå och se film med 15-årsgräns tillsammans med en vuxen.

Redan i dag kan barn mellan 7 och 10 år se filmer med 11-årsgräns i vuxet sällskap. Statens medieråd menar att den regeln med fördel skulle kunna tillämpas även på 11-14-åringar som, i vuxet sällskap, vill se barnförbjudna filmer.

– Det främsta skälet till vårt förslag är barns rätt till information, säger Johan Karlsson.

Samtliga filmer får i dag automatiskt 15-årsgräns på svenska biografer om de inte först granskats av Medierådet.

ANNONS

– Som det nu är så får inga barn under 15 år se de filmer som vi inte granskat, trots att dessa kanske inte skulle bedömas som skadliga. Om vi utökar ledsagarregeln kan vi till viss del komma tillrätta med det problemet.

Det kan tyckas lite paradoxalt att å ena sidan överklaga Suzanne Osten-ärendet, och å andra sidan föreslå en förändrad lagstiftning kring åldersgränserna?

– Ja men det här förslaget lade vi fram i oktober och det har varit ute på remiss. Det kommer att kräva en lagändring för att det ska gå igenom. Många barn kollar i dag på film även bortom biografen. Där är det föräldrarna som tar ansvar, och vi kan tycka att ett utökat föräldraansvar därför är lämpligt också på bio. Samtidigt slår vi fast skyddet för det ensamma barnet, så en ensam 11-14-åring inte kan se barnförbjuden film på biograf utan en medföljande vuxen.

Eva Esseen Arndorff välkomnar Medierådets nya förslag:

– Hade dessa nya åldersgränser redan införts så hade Flickan, mamman och demonerna nått precis den publik vi önskar. Samtidigt tycker jag att det finns en absurditet i att Medierådet å ena sidan går ut med det här nya förslaget, och å andra sidan funderar på att överklaga den fastslagna åldersgränsen för vår film.

ANNONS
ANNONS