Får historiker diskutera om Donald Trump är fascist?

Donald Trumps framtoning och politik har fått många i USA att jämföra det som händer i landet med 1930-talets europeiska fascism – ja till och med dra paralleller till Hitler och Förintelsen.
Detta har framkallat en av de större debatterna bland amerikanska historiker på länge. Idéhistorikern Anton Jansson om ett USA som försöker förstå sin samtid.