En emoji kan inte säga nej

En emoji-läsare lånar egenskaper av såväl psykoanalytiska drömtydare som programledare i det gamla tv-programmet ”Gäster med gester”. Poeten och kulturskribenten Ulf Karl Olov Nilsson analyserar det nya bildspråket i våra smarta telefoner.