Drömmarnas kaj hotas när kulturmiljöer rivs

Drömmarnas kaj är en fristad för många av Göteborgs musiker, poeter och konstnärer. Men nu hotas kajens kulturmiljöer. Teaterscenen ska rivas och elva båtar med tillhörande containrar forslas bort.
– Vi kan inte bara låta det här ske, säger båtägaren och musikern Simon Andermo.