Din bok lägger ner efter 27 år

Den kristna bokhandeln Din bok har varit en av de sista i det som tidigare var ett myller av boklådor vid Grönsakstorget. Men efter en tid av ekonomiska motgångar tvingas Per Bodemar nu stänga sin butik. – Det har blivit lite av ett andra hem, säger han.