Dags att flytta ut de kommunala jobben

Göteborg är en segregerad stad. Människor med mycket pengar bor inte i samma områden som människor med lite pengar. Mötesplatserna är få i centrala staden. Utanför staden är de näst intill obefintliga. Och hur kan människor förstå varandra när de inte träffas?

ANNONS
|

Men det finns någonting som vår kommun faktiskt kan göra: Flytta jobben utanför city.

Göteborgs kommun har väldigt många anställda. Klart en skolvaktmästare måste jobba där skolan finns. Utställningsproducenten på Stadsmuseet. Undersköterskan på äldreboendet. Men närmare 3000 kommunanställda har sin arbetsplats mitt i centrum fast de lika gärna kunde jobba någon annanstans. För varför sitter till exempel stadsrevisorerna innanför Vallgraven?

Fast varför skulle de flytta, undrar kanske någon? Här är tio bra svar.

1. Det sparar pengar. Hyrorna är upp till dubbelt så dyra i centrum.

2. Billigare hyror innebär mer pengar till förvaltningarnas kärnverksamhet.

ANNONS

3. Nya mötesplatser skapas mellan människor.

4. Lunchrestauranger och kaféer får större kundunderlag och jobben kan bli fler.

5. De kommunanställda arbetar närmare människorna de är till för. Innanför Vallgraven och runt Stampen där 20 av 29 fackförvaltningar ligger idag bor bara 10 000 av Göteborgs 550 000 invånare. I exempelvis Angered bor 50 000.

6. Människor får närmare till jobbet - om de bor i ytterområdena. Och kommunen har ju ambitionen att bredda sin rekrytering.

7. Bostadsområdena utanför centrum blir mer attraktiva eftersom jobben finns där.

8. Kommunanställdas barn fattar att det inte är farligt i Biskopsgården för det är ju där pappa/mamma jobbar.

9. Kommunanställda som har göteborgarna som uppdragsgivare rör sig i hela den stad de är anställda av och ska jobba för.

10. Hela staden binds ihop och blir mer attraktiv att verka och investera i.

Klart det finns några nackdelar. De kommunanställdas motstånd mot att lämna det attraktiva cityläget är ett. Fler spårvagnsresor mellan jobbet och eventuella möten inne i staden ett annat. Samtidigt är ju resorna en del av målet med projektet, att få människorna att röra sig mer mellan olika delar av Göteborg.

ANNONS

Runt om i Göteborg pågår små angelägna och ofta framgångsrika projekt för att binda ihop staden, men ett större tag skulle behövas för att vända utvecklingen. Det här är ett förslag. Jag ser fram emot de politiska kommentarerna.

ANNONS