Biblioteken i Göteborg har tappat var fjärde besökare

På fem år har Göteborgs folkbibliotek tappat var fjärde besökare, samtidigt har utlånen ökat. Är det pandemin som dröjer sig kvar eller börjar de fysiska biblioteken förlora sin roll?
– Absolut inte, menar Ingrid Atlestam, sekreterare för Folkbibliotekens vänner.