Beskedet: Nobelpriset skjuts upp

Enligt ett pressmeddelande från Svenska Akademien skjuts Nobelpriset 2018 upp. Istället delas det ut parallellt med 2019 års pris.

ANNONS
|

Nobelpriset i litteratur skjuts upp i ett år. Det berättar Svenska Akademien i ett pressmeddelande som gick ut till svenska och internationella medier klockan 9 på fredagsmorgonen.

"Beslutet har fattats mot bakgrund av en numerärt försvagad Akademi och av ett minskat förtroende för Akademien i omvärlden", skriver Akademien.

De fortsätter:

"Prisarbetet har kommit långt och fortsätter under året som tidigare, men det är nödvändigt att Akademien får tid att återställa sin fulla styrka, engagera ett större antal aktiva ledamöter och återskapa förtroendet för sin verksamhet innan nästa litteraturpristagare utses".

LÄS MER:Nobelstiftelsen oroas av bråken

Det meddelas också att det rått en samsyn bland ledamöterna i att de behöver utveckla formerna för sitt arbete, "med bibehållen respekt för dess unika historiska arv."

ANNONS

– Svenska Akademiens aktiva ledamöter är naturligtvis fullt medvetna om att den nuvarande förtroendekrisen ställer höga krav på ett långsiktigt och kraftfullt förändringsarbete, säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare.

– Vi finner det nödvändigt att skapa tidsrum för att återställa det allmänna förtroendet för Akademien innan nästa Nobelpristagare utses. Detta av respekt för såväl hittillsvarande som framtida litteraturpristagare, för Nobelstiftelsen och för omvärlden i övrigt.

Ordning i kaoset

Frågan om 2018 års litteraturspris verkar ha enat den splittrade litteraturinstitutionen. Ja, i alla fall det som finns kvar av den.

LÄS MER:Akademiens kris delar landets kulturtyckare

– Vi är eniga om beslutet. Alla står bakom det, sade Per Wästberg, ordförande i Nobelkommittén, till DN när han lämnade torsdagens möte.

Även Akademiens tillfällige direktör Göran Malmkvist gick från sessionen med en optimistisk kommentar:

– Det blir goda nyheter i morgon.

På fredagen säger Göran Malmqvist till TT att han tycker att det är ett "jättebra beslut".

Men bara häromdagen såg du det som självklart att det skulle bli ett pris i år, eller?

– Det fanns två möjligheter och nu har vi beslutat att ge ut priset nästa år. Arbetet fortsätter dock som vanligt, men det kommer att delas ut först nästa år. Detta är inget märkligt utan har skett flera gånger tidigare i Akademiens historia av olika anledningar.

ANNONS

Varför delar ni inte ut det i år då?

– Problemet är förtroendet. Vi är inne i en kris. Det kommer att gå att bygga upp det igen, men det kommer att ta tid.

För att lyckas med det tror Göran Malmqvist att Akademien bli mer öppen mot pressen, samt att det framöver väljs in nya, goda ledamöter.

Brev skickas till avhoppare

Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren, den trio ledamöter vars avhopp skakade Akademien i dess grundvalar för ett par veckor sedan, ska liksom Sara Stridsberg få ett brev från Akademien där de före den 1 september ombeds svara på huvuvida de vill delta i arbetet framöver.

I ett mejl till TT kommenterar Peter Englund beskedet att Akademien ska skjuta upp utdelningen av årets pris:

"Jag tror att det är ett klokt beslut. I övrigt har jag inga kommentarer förutom de jag redan gjort".

Vid 14 tillfällen har Akademien valt att inte dela ut innevarande års pris. Vid sju av dessa tillfällen har priset delats ut året därpå: det gäller priserna för åren 1915, 1919, 1925, 1926, 1927, 1936 och 1949.

Nobelstiftelsen stöttar

I ett pressutskick meddelar Nobelstiftelsens ordförande Carl-Henrik Helden att de stödjer Svenska Akademiens beslut.

"Ett undantag av detta slag är berättigat när institutionen som delar ut priset hamnat i en sådan allvarlig situation att beslutets trovärdighet kan ifrågasättas", skriver han.

ANNONS

Liksom Göran Malmqvist hoppas han på en reformerad Akademi efter det stundande stålbadet:

"Vi tar för givet att samtliga ledamöter i Akademien inser att både det omfattande reformarbete som nu påbörjas och den framtida organisationsstrukturen måste kännetecknas av en större öppenhet gentemot omvärlden".

Bakgrund: Krisen i Akademien

I november 2017 vittnar 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av den så kallade kulturprofilen, med nära band till Svenska Akademien. Han nekar hela tiden till brott och delar av förundersökningen läggs senare ner.

En djup spricka uppstår när en advokatutredning som utrett kulturprofilens koppling till ledamöterna presenteras. Man röstar om, men avstår från, uteslutning av ledamoten Katarina Frostenson som har koppling till kulturprofilen. Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren röstar för en uteslutning och lämnar sina stolar.

Horace Engdahl skriver i Expressen att "Sara Danius är den av alla sekreterare sedan 1786 som har lyckats sämst med sin uppgift". Två dagar senare lämnar hon både posten som ständig sekreterare och sin stol. Även Katarina Frostenson lämnar.

Kungen meddelar att han ändrar stadgarna i Svenska Akademien så att det blir möjligt att lämna på egen begäran.

Den 20 april meddelar Akademien att man överlämnar utredningen till rättsvårdande myndigheter. 27 april meddelar Ekobrottsmyndigheten att en förundersökning inletts.

Den 28 april meddelar även Sara Stridsberg att hon lämnar Akademien.

ANNONS