Barnmorskeklassen av år 1865.
Barnmorskeklassen av år 1865. Bild: Landsarkivet Riksarkivet Göteborg

Barnmorskornas oberättade historier

Landsarkivet är på väg att lösa gåtorna kring ett fascinerande 155-årigt Göteborgsfotografi.

Det här är ett kåseri. Eventuella ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

23 barnmorskeelever stirrar stint in i kameran.

Arkivarien Karl-Magnus Johansson på Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg har utfört ett fascinerande detektivarbete kring denna bild. Den är sannolikt tagen i juni 1865 då klassen examinerades från barnmorskeutbildningen på Sahlgrenska sjukhuset, i västra flygeln, på tredje våningen – det vill säga i lokalerna för nuvarande Pedagogen. Fotografiet är framställt av ”P. M. Lindsteds Fotografiska Institut”, med ateljé på Södra Hamngatan 51. Det är troligen dit de 23 kvinnorna har gått för att låta sig fotograferas efter den nio månader långa utbildningen.

Dåvarande Sahlgrenska sjukhuset (nuvarande Pedagogen) cirka år 1870, det vill säga ungefär vid den tidpunkt då barnmorskeeleverna på bilden utbildades.
Dåvarande Sahlgrenska sjukhuset (nuvarande Pedagogen) cirka år 1870, det vill säga ungefär vid den tidpunkt då barnmorskeeleverna på bilden utbildades. Bild: Göteborgs stadsmuseum

Karl-Magnus Johansson har via arkiven lyckats spåra samtliga 23 kvinnor på bilden. Det går sålunda att veta att endast en av dem är från Göteborg. Den yngsta – Anna Greta från Ucklum – är 21 år gammal. Den äldsta Charlotta från Ramnäs – ska snart fylla 32 år. De flesta kommer från enkla förhållanden. De har beteckningar som ”ogift torparedotter”, ”ogift bonddotter” eller ”gift med statkarl”. Barnmorskeyrket hade fortfarande låg status, men utbildningar av den typ som bedrevs på Sahlgrenska sjukhuset bidrog naturligtvis till att på sikt öka statusen. Bilden sammanfaller tidsmässigt med emigrationstiden – fyra av eleverna skulle sedermera flytta till Nordamerika.

ANNONS

En detalj är besvärande för Landsarkivets forskare. Samtliga barnmorskeelevers namn finns förtecknade – men det framgår inte av bilden vem som är vem. I flera fall har Landsarkivets forskare lyckats klarlägga detta genom fiffig korsläsning av olika källor. Det står exempelvis klart att den fjärde kvinnan från höger i mittenraden är Ingar Gren från Skåne. Hon avled i barnsängsfeber vid 33 års ålder år 1877.

I de flesta fall är identiteten dock fortfarande okänd .Det finns fortfarande många oberättade berättelser i detta fascinerande och tidiga Göteborgsfotografi.

ANNONS