Axel Josefson (M) kommunstyrelsens ordförande
Axel Josefson (M) kommunstyrelsens ordförande Bild: Anders Ylander

Axel Josefson (M): Det blir inga extra pengar

Under måndagen beslutade kulturnämnden att återemittera budgeten för 2020 i väntan på besked om mer pengar från kommunstyrelsen. Men det kommer de inte få enligt kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).
– Jag tycker att det är ett olyckligt beslut. Kulturnämnden har i uppgift att verkställa de beslut som kommunfullmäktige har fattat – min förväntan är att de gör det, säger han.

ANNONS
|

Det är nu bråda dagar för kulturnämnden efter måndagens beslut. I "Göteborgs Stads regler för ekonomisk planering, budget och uppföljning" står det nämligen tydligt att budgeten måste vara beslutad före årsskiftet:

"Nämnd/bolagsstyrelse ska senast den 31 december varje år besluta om budget/affärsplan för det kommande året."

LÄS MER:Budgetstrid i kulturnämnden – beslutet uppskjutet

För att det ska bli som kulturnämnden beslutat måste därför både kommunstyrelsen och kulturnämnden få till extrainsatta möten runt julhelgen. Men så kommer det inte bli menar kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M).

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen sammanträda om minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Däremot finns det inga djupare direktiv om när det ska ske. Axel Josefsson förklarar att han inte har någon ambition att sammankalla till extra möte före nyår.

ANNONS

LÄS MER:Stora protester mot planerade kulturnedskärningar

– Nej, det kommer jag inte att göra. Det beror på att kommunstyrelsen inte äger den här frågan. Det är en fråga för kommunfullmäktige om man vill utöka ramarna för en nämnd.

Så det blir inga extra pengar till kulturnämnden då?

– Nej. Det finns inga möten med kommunfullmäktige innan årsskiften så det går inte att ändra budgetramen, säger han.

LÄS MER:Här uppträder Jens Lekman – till stöd för biblioteket

När du ser till den har situationen. Kan du känna att budgetramarna var för strama?

– Vi har en stram budget för att Göteborgs kommun har stora strukturella underskott som vi måste hantera. Vi har gett ökade anslag på 1,5 procent till alla nämnder. Man behöver anpassa verksamheten efter det.

Vad tänker du om de protester som varit för exempelvis biblioteken?

– Det är klart att vi tar in alla synpunkter och funderar över de olika politiska prioriteringarna. Jag tycker att alliansens ledamöter i kulturnämnden har gjort ett gediget arbete för att få en budget som går ihop, säger han.

LÄS MER:Kulturens nedskärningar kostar som en takvåning i Stockholm

ANNONS