Arbetet med konstverket ”Evig anställning” avbryts

Trafikverket stoppar konstverket ”Evig anställning”. Det omtalade verket av Goldin & Senneby, som var tänkt att utsmycka Västlänkens station Korsvägen, blir därmed inte av.