Suzanne Osten: De saboterar min film

Suzanne Ostens film blir fortsatt barnförbjuden. Den 15-årsgräns som sänktes av Förvaltningsrätten gäller tills domen vinner laga kraft anser Statens medieråd, som inte tänker utfärda de tillståndskort som behövs för att visa filmen för yngre publik.

ANNONS
|

– De saboterar min film medvetet, säger regissören Suzanne Osten.

– Att barnförbjuda en barnfilm precis när den ska gå upp på biograferna, är att döda den. Att förhala proceduren och inte ge besked om vilken åldersgräns som gäller, som medierådet nu gör, är respektlöst. Inte bara mot mig utan även det hav av experter jag står i ständig dialog med inom ämnesfält som barn och unga, kreativitet, kultur, lärande, psykologi ...

GP har tidigare rapporterat om turerna kring Suzanne Ostens film Flickan mamman och demonerna, med biopremiär på fredag, den 15 april.

I början av mars granskade Statens medieråd långfilmen, och bedömde den olämplig för barn under 15 år. Rådet anser att filmen kan ”medföra stark rädsla, oro och förvirring och vara till skada för barns välbefinnande.”

ANNONS

Beslutet överklagades av Suzanne Osten och filmbolaget TriArt till Förvaltningsrätten, som den 5 april meddelade sin dom: sänkt åldersgräns till 11 år.

Statens medieråd skriver nu ändå på sin hemsida att det är fortsatt 15-årsgräns som gäller. Detta tills domen vinner laga kraft om 3 veckor, det vill säga en vecka efter premiären. Statens medieråd är den myndighet som utfärdar de tillståndskort som krävs för att biograferna ska kunna visa filmen Flickan mamman och demonerna från 11 år.

– Innan vi har bestämt oss för om vi ska överklaga eller inte så kan vi inte utfärda några tillståndskort. Det är korrekt uppfattat, säger Jonas Karlsson chef för filmgranskarna på Statens medieråd.

Suzanne Osten menar att detta är ett sätt att sabotera hennes film, och diskvalificera Förvaltningsrättens dom. Din kommentar?

– Vår motpart i detta är filmdistributören TriArt, och jag förstår att det här kan få konsekvenser för dem. Vi är medvetna om det, men vi måste ändå få tid på oss att gå igenom den här domen för att se om det finns skäl att överklaga den eller inte.

ANNONS

Har ni inte hunnit läsa domen än?

– Jo det har vi, men vi har inte läst färdigt. Vi jobbar just nu internt med detta på myndigheten och jag vågar inte ge dig något exakt datum när vi är klara med det.

På fredag har filmen premiär. Har ni bestämt er innan dess?

– Jag vågar inte säga det, vågar inte lova något som vi sedan kanske inte kan hålla.

Filmen riskerar att tappa publik om den blir barnförbjuden?

– Jag förstår filmbolagets intresse i det här, men det är inte vi som bestämmer när filmen har premiär. Vi har enligt domen en viss tid på oss att överklaga, säger Johan Karlsson.

Om Medierådet överklagar till Kammarrätten fortsätter 15-årsgränsen att gälla till dess att ärendet är slutgiltigt avgjort.

ANNONS

Eva Esseen Arndorff, vd för bolaget TriArt Film är djupt bekymrad över den uppkomna situationen.

– Just nu upplever jag att vi befinner oss i ett Moment 22. Jag hoppas att Medierådet kommer att lösa det här. I dag har filmen fått en sänkt åldersgräns, så förhoppningsvis är det här bara en administrativ besvärlighet. Men ändå klart besvärande.

Suzanne Osten är djupt kritisk till Statens medieråds bedömning, och anser sig inte ha gjort en barnfilm skadlig för barn:

– Nej absolut inte. Jag har gjort en konstnärlig film som ska oroa, men som också fyller sagans funktion. Den till och med lovar publiken att allt ska gå bra. Det är en överenskommelse som görs redan i inledningen, och som vi sedan följer.

ANNONS