Maten som gjorde debut i Göteborg

Genom sin position som landets största hamnstad har Göteborg länge varit först när nya exotiska livsmedel lanserats i Sverige. Trots det känner få till fler kända maträtter med ursprung i staden än halv special.
– Göteborg verkar ha lite mindervärdeskomplex mot Stockholm och ser sig inte som en matstad, säger måltidshistorikern Richard Tellström.