Emanuel Karlsten, krönikör.
Emanuel Karlsten, krönikör.

Nu får nätjättarna ännu mer makt över din Facebooksida

Varför stängde Twitter ner sitt satirkonto över Rysslands president? Emanuel Karlsten oroas över EU-kommissionens nya uppförandekod som kan få konsekvenser för din egen Facebooksida.

ANNONS
|

Ett nätverk av betrodda anmälare ska anmäla övertramp om vad du säger i sociala medier. De Stora IT-företagen ska inom 24 timmar ta bort det olämpliga. IT-företagen ska sedan främja spridandet av motbilder - som förordats av EU.

Är det ett utdrag från Orwells bok 1984? Nej, några av punkterna från den uppförandekod som EU-kommissionen tillsammans med Facebook, Microsoft, Youtube och Twitter kommit överens om. Det släpptes i tisdags och i praktiken innebär det att några få digitala giganter uppmanas ta ännu mer makt över vad vi publicerar.

Tanken är välvillig. Ett sätt att komma åt den eskalerande hatpropaganda som sprids på nätet. Problemet är gränsdragningen, för varje gång yttrandefrihet ska ramas in uppstår godtycke. Ännu mer så när IT-jättar uppmanas göra striktare bedömningar av den. Vad är tillräckligt kränkande för att tystas? EU-kommissionen har dragit upp gränser för det: Otillåtet hat är sådant som offentligt hetsar våld eller hat mot en folkgrupp eller personer som ingår i en grupp som definieras av ras, hudfärg, religion, härkomst eller nationellt eller etniskt ursprung.

ANNONS

Allt det uppräknade är dåligt, men inte olagligt. I alla fall inte alltid. Är Sverigedemokraternas politik hetsande mot personer med annan härkomst? Hur är det med de folkvalda, rasistiska EU-politikernas åsikter? Och hur ska Facebook och Twitter kunna bedöma det på 24 timmar? Det öppnar för ett enormt godtycke - och en förskjutning av makt.

Det tog bara en dag innan vi fick se de första exemplen på hur det skulle kunna se ut. Då stängdes en svensk främlingsfientlig bloggare av från Facebook efter att hon publicerat en propagandafilm om invandring. Några timmar senare fick hon tillbaka kontot, utan kommentarer. Var det en effekt av den nya satsningen? Ingen vet, men givet uppförandekoden var det en korrekt bedömning. Innehållet och personen hetsade ju mot både religion och grupper som definieras av sin härkomst.

Ungefär samtidigt stängde Twitter ner ett satirkonto om Rysslands president Putin. Handlade det också om kontots hat? Ingen vet. Lika tyst som det försvann kom det tillbaka efter några timmar. Kanske var det bara en av dessa nya betrodda anmälare (som de sociala jättarna enligt uppförandekoden nu ska fostra) som tog ett lite för snabbt beslut? Kanske var båda fallen bara en olycklig slump. Oavsett sätter det fingret på en obehaglig framtid.

ANNONS

De digitala jättarna får sätta vilka regler de vill för deltagande på deras plattformar, men när myndigheter går in med påbud om strängare regler öppnas en rättsosäker process och i förlängningen risk för självcensur. Det kan tyckas ofarligt när det gäller uppenbart skadliga åsikter för ett samhälle, men yttrandefriheten behöver gälla även idiotiska åsikter.

Vad händer när andra politiska makter tar över? Det är inte längre en lika avlägsen tanke att främlingsfientliga makter som Front national skulle få ökat inflytande i EU.

Hur skulle deras lista på uppförandekod se ut?

Låt oss hoppas att vi aldrig får veta. Dystopier gör sig bäst som sedelärande litteratur.

ANNONS