Nationalmuseum i Stockholm. Arkivbild.
Nationalmuseum i Stockholm. Arkivbild. Bild: Oscar Olsson/TT

Vill se över hyresmodell av kulturfastigheter

Efter larm från bland annat Nationalmuseum i Stockholm om skenande hyreskostnader vill regeringen hitta en ny hyresmodell för ett antal kulturfastigheter i Sverige.
Enligt kulturminister Parisa Liljestrand (M) kan de statliga institutionerna i dagsläget inte räkna med att få det de vill ha.

ANNONS
|

De två modeller som används i dag har båda fått kritik och är dessutom svårbegripliga, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) på en pressträff.

– Det finns ingen perfekt hyresmodell. Vår bedömning är att det är läge att titta på en tredje modell för de här specifika kulturfastigheterna, säger han.

Häromdagen meddelade Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm att man stänger helt på grund av problem med innertaket. För att kompensera för museets förlorade intäkter tittar regeringen nu på om det är möjligt att ta ut en lägre hyra de kommande månaderna.

– Det skulle i sin tur leda till att Statens fastighetsverk inte når sina mål om full kostnadstäckning för de fastigheter som har kostnadshyra. Men det ska vägas mot att museet hamnat i en mycket besvärlig situation, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

ANNONS

"Absurd situation"

Regeringen hade inga besked att ge till Nationalmuseum, som befinner sig i ett "katastrofalt ekonomiskt läge". Per Hedström, tillförordnad överintendent på museet, välkomnar att man utreder ett tredje alternativ – men är avvaktande.

– Det är också så att det inte plötsligt uppstår en massa pengar för att man har en annan hyresmodell. Ur vårt perspektiv har vi upprepat att hyresmodellen får se ut som den vill – så länge vi får kompensation för kostnaderna vi har för byggnaden.

TT: Vad anser du om att ni ännu inte fått några besked?

– Vi har en bra dialog och jag hoppas att den på sikt kan ge det resultat som vi behöver ha. Det är inte vårt problem ens, det är ett problem för Sverige och svenska befolkningen om man får ett museum som inte ens kan ha öppet. Det är en så absurd situation så jag förutsätter att det går att styra bort från det.

Per Hedström pekar på att situationen blir särskilt synlig när en så "stor, viktig och gammal institution" har så grava problem.

– Det blir mer smärtsamt och pinsamt för alla som är intresserade av att se konstutställningar, turister som svenskar.

Välkomnar dialog

Lisa Månsson, överintendent på Naturhistoriska riksmuseet, känner lättnad över att regeringen "tar tag i den här långvariga problematiken". Hon välkomnar också dialogen som ska föras angående hyresrabatter.

ANNONS

– Men anmärkningsvärt är att det inte är en självklarhet, givet den här kostnadshyresmodellen. Det ger oss inte en omedelbar rätt till det.

Parisa Liljestrand understryker att alla institutioner inte kan räkna med att få det de vill ha. Hon kan inte heller lämna några löften inför budgeten till de institutioner som i dagsläget har svårt att bedriva sin verksamhet.

– Det är fem fastigheter och fem myndighetsverksamheter med väldigt olika förutsättningar. Jag kan inte lämna några besked om vem som eventuellt kommer att få vad, mer än att vi ser över hyresmodellen och vägar till nya lösningar.

Nationalmuseum i nuvarande lokaler

TT: I Norge och Finland har man satsat stort på att ta hand om sina kulturinstitutioner, medan Sverige enligt Statens Fastighetsverk har varit mer återhållsamma. Ska inte kulturen få kosta även här?

– Alla verksamheter bär på kostnader, då även dessa kulturverksamheter. Det som är anledningen till att vi vill utreda andra hyresmodeller är att vi vill hitta en balans där både fastighet och verksamhet har samma förutsättningar.

TT: Kan du ge något mer besked angående Nationalmuseums situation?

– Regeringen anser att museet ska kunna bedriva sin verksamhet i nuvarande lokaler.

Fakta: Hyressättningen

1993 infördes den nuvarande modellen med marknadshyror för statliga fastigheter, bland annat museer. Tanken var att vanliga myndigheter skulle få incitament att vara sparsamma. Fastigheter med kulturhistoriskt värde eller som var ”ändamålsfastigheter” skulle ägas av det då nyinrättade Statens fastighetsverk – som ligger under Finansdepartementet.

Efter stor kritik infördes så kallad kostnadshyra 2001 för fem institutioner: Operan, Dramaten, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Statens historiska museum. Hyran ska då täcka kostnader för drift, underhåll, administration, avskrivningar och kapitalkostnader — vilket de berörda institutionerna vid upprepade tillfällen har ifrågasatt.

De flesta kulturinstitutioner hyr av SFV och betalar marknadsmässig hyra. Den modellen har också kritiserats, eftersom museernas förhandlingsposition är så uppenbart svag – det är svårt för många av verksamheterna att flytta.

Många museer har kämpat med höga hyreshöjningar. Men Nationalmuseum sticker ut, eftersom hyrans andel av anslaget har ökat så snabbt. Mellan 2018 och 2020 höjde Statens fastighetsverk den med drygt 22 procentenheter. Museet ska alltså betala för renoveringen som skedde mellan 2013 och 2018 men utan att få motsvarande höjda anslag.

ANNONS