Ska det bli stopp för inköp av böcker på alla elevers modersmål på Sölvesborgs skolbibliotek? Slutgiltigt beslut fattas i mitten av nästa månad. Arkivbild.
Ska det bli stopp för inköp av böcker på alla elevers modersmål på Sölvesborgs skolbibliotek? Slutgiltigt beslut fattas i mitten av nästa månad. Arkivbild. Bild: Christine Olsson/TT

Sölvesborg vill stoppa bokinköp på modersmål

Stoppa skolbibliotekens inköp av böcker på alla elevers modersmål. Så lyder förslaget när Sölvesborgs nya politiska ledning vill göra om biblioteksplanen. Förslaget väcker uppmärksamhet – men är det tillåtet?

ANNONS

Bakom förslaget står det nya politiska Samstyret – SD, M, KD och lokala Sölvesborg- och Listerpartiet – som vill införa en ny biblioteksplan. Ärendet har precis avgjorts i kommunstyrelsens arbetsutskott, och ett slutgiltigt beslut väntas först i mitten av nästa månad, uppger Sölvesborgs kommunchef Lars Ericsson för TT.

Förslaget har, liksom en del av Sölvesborgspolitikernas andra förslag på sista tiden, väckt uppmärksamhet och kritik. Men enligt Marika Nilsson, en av Sölvesborgs två kommunjurister, är förslaget i enlighet med skollagen.

– Vi har gått igenom det och vi har inte sett några problem med det och även varit i kontakt med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och bett dem titta på det, säger hon.

ANNONS

Inte tvärsäker

Skolinspektionen är inte lika tvärsäker i sitt svar. För även om kommuner själva utformar sin skolverksamhet finns regler och mål att leva upp till, understryker undervisningsråd Helena Olivestam Torold.

– Skolbiblioteket ska användas som en del i undervisningen i alla ämnen – även modersmålsundervisning. Sedan ska det omfatta böcker, informationsteknik och andra medier, säger hon till TT och fortsätter:

– Det ska vara anpassat till elevens behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

"Bara samlar damm"

Skolinspektionen vill inte uttala sig om beslutet i Sölvesborg. Däremot refererar Helena Olivestam Torold till forskning på området.

– Man vet från forskning att nyanländas utveckling i svenska språket blir bättre om de även får fortsätta att utveckla sin språkutveckling i sitt modersmål.

Förutom att ändra skolbibliotekens uppdrag vill de styrande politikerna stryka samarbetet mellan modersmålslärare och bibliotekarier, rapporterar P4 Blekinge. Enligt kommunalrådet Louise Erixon (SD) handlar det om att spara pengar.

– Vissa elever kan inte, eller vill inte, prata sina modersmål. Då kan det bli ansvarslösa investeringar i böcker som bara samlar damm. Vi har bytt ut den skrivelsen mot att biblioteken ska köpa in böcker på andra språk än svenska. På så sätt öppnar vi upp för en behovsprövning, säger hon till radion.

ANNONS

Förra året köpte Sölvesborg in omkring 150 böcker på andra språk än svenska, enligt kommunens kulturchef.

Anna Karolina Eriksson/TT

Fakta: Omdiskuterad ändring

Inte alla elevers modersmål: I kommunens ursprungliga biblioteksplan står det att "På skolbiblioteken ska finnas litteratur på alla elevers modersmål". Samstyret har valt att ändra formuleringen till "På skolbiblioteken ska finnas litteratur på andra språk än svenska".

Inte söka upp de som talar minoritetsspråk: I den nya planen vill man stryka ett av de tidigare mål man haft för att öka delaktighet när det kommer till bibliotekens utbud. Nu ska man inte längre "särskilt söka upp prioriterade grupper som t ex barn och unga och representanter för minoritetsspråken".

Nej till samarbete: Samarbetet mellan modersmålslärare och bibliotek stryks i nya planen.

Bort med integration: Den tidigare ambitionen att få till samarbeten med studieförbund för att få till verksamhet som "främjar gemenskap, förståelse och integration" ändras till "främjar gemenskap, förståelse för varandras olikheter".

Källa: Ny reviderad biblioteksplan 2019–2022, Sölvesborgs kommun

ANNONS