Lisa Engelsson Hallbergs examensverk 'Body-Story-Action'. Pressbild.
Lisa Engelsson Hallbergs examensverk "Body-Story-Action". Pressbild. Bild: Valand/Göteborgs konsthall

Konststudenter flyttar ut till publiken

Hur tar man konsten till publiken om publiken inte får komma till konstnären? I år omformulerar Valands studenter och Göteborgs konsthall det klassiska utställningsformatet.

ANNONS

Göteborgs Konsthall och HDK-Valands masterprogram i fri konst har samarbetat i många år, men i år har förutsättningarna varit annorlunda. När konsthallen – som brukar visa avgångsstudenternas verk – i höstas tvingades stänga på grund av pandemin tvingades man tänka i nya banor.

Resultatet blev att årets examensutställning "Clustering illusions through uncommon patterns" har fått flytta ut ur konsthallen för att i stället visas virtuellt eller på olika offentliga platser i Göteborg med omnejd.

Kontroll

Enligt Liv Stoltz, utställningsintendent på Göteborgs konsthall, har det i i arbetet med masterprojektet varit viktigt att medge att pandemin har en djup påverkan men att inte låta den få en definierande roll.

ANNONS

– Vi har velat få kontroll över den här okontrollerbara situationen – det värsta är ju att arbeta mot någonting som man inte vet om det kommer att bli av. I samtal med studenterna och Valands ledning bestämde vi därför att försöka göra det här projektet i en annan form och omformulera det klassiska utställningsformatet, säger hon.

Möta publiken

Av de tio studenterna har hälften skapat digitala verk och den andra hälften fysiska verk, och de senare flyttar ut i staden för att möta publiken. De har valt olika platser där de själva anser att att verken passar in, såsom olika montrar, reklampelare eller andra platser i det offentliga rummet. En student har till exempel valt att visa sina verk på Folkets hus i Vänersborg.

– Det övergripande temat är offentlighet och konstnärens roll i samhället. Hur möter konsten en publik när man inte får ha en publik? Studenterna vill ställa sig i dialog med en allmänhet eller en offentlighet och låta konsten möta publiken där, säger Liv Stoltz.

Uppföljande diskussion

Utställningen pågår under tre veckor, och under utställningsperioden finns även en digital plattform med information om studenternas verk, som kommer att fyllas på kontinuerligt med samtal, diskussioner och texter. Senare lanseras även en fysisk publikation över verken. I höst anordnas också ett uppföljande seminarium där man fördjupar sig i tankarna och diskussionerna om offentlighet.

ANNONS

– Där behöver vi diskutera hur olika institutioner har hanterat den här situationen. Har konsten omformulerats eller tagit nya vägar, vad har vi lärt oss, och hur kan vi blicka framåt?, säger Liv Stoltz.

Sara Haldert/TT

Peter Nylunds examensverk '#viärhär'. Pressbild.
Peter Nylunds examensverk "#viärhär". Pressbild. Bild: Valand/Göteborgs konsthall

Fakta: "Clustering illusions through uncommon patterns"

Inleds den 24 april med ett digitalt vernissage och pågår fram till den 16 maj.

Medverkande studenter: Clara Aldén, Tristan Bridge, Marijn Dijkmeijer, Lisa Englesson Hallberg, Johan Engqvist, Susanne Fagerlund, Jamie Hudson, Peter Nylund, Layla van der Oord och Emma Åvall.

Källor: Valand, Göteborgs konsthall

ANNONS