Samtliga böcker utgivna i Sverige ska digitaliseras. Arkivbild.
Samtliga böcker utgivna i Sverige ska digitaliseras. Arkivbild. Bild: Hasse Holmberg

Allt som tryckts i Sverige ska digitaliseras

ANNONS

Hela den svenska tryckproduktionen från 1400-talet fram till i dag ska bli digitalt tillgänglig.

Det har Kungliga biblioteket samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala beslutat.

I praktiken betyder det att samtliga böcker, tidningar, tidskrifter, läromedel och rapporter som getts ut i Sverige under 600 år på sikt ska finnas tillgängliga i digital form.

"Forskningen och allmänheten efterfrågar allt mer digitaliserat material. Genom att våra sex bibliotek nu samverkar säkerställer vi att vi utnyttjar våra gemensamma resurser på ett effektivt sätt vilket ökar farten i digitaliseringen", säger riksbibliotekarie Karin Grönvall enligt ett pressmeddelande.

Arbetet ska utföras "i delprojekt under längre tid". I den första fasen digitaliseras material som är katalogiserat och fritt från upphovsrätt.

ANNONS

Så kallat vardagstryck, det vill säga sådant som bruksanvisningar och reklamblad är inte en prioriterad del av projektet, enligt biblioteken.

ANNONS