Expert: Olämpligt för en kommun att stödja mansfri festival

Ett bolag ägt av Falkenbergs kommun har visat intresse för att stödja en festival som utesluter män. Detta som ett svar på övergreppen som skett på festivaler den senaste tiden. Men det visar sig inte vara helt inom lagens gränser.

ANNONS
|

Det var som svar på radioprofilen Emma Knyckares förslag om en mansfri festival, som Falkenbergs kommun visade intresse. Men att kommunen arrangerar – eller ens stödjer – en festival som utesluter halva befolkningen är olämpligt, menar Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– En kommun ska behandla alla medborgare i kommunen likvärdigt.En kommun får inte särbehandla ett visst intresse eller en viss grupp.säger hon.

Det är likhetsprincipen som gäller, förklarar Eva-Maria Svensson – och denär grundlagsstadgad.

–Är det en festival som är till för allmänheten, men bara halva allmänheten, då är det problematiskt för en kommun att stödja, säger hon.

ANNONS

Hjälp med toaletter

Destination Falkenberg är ett bolag som ägs helt av Falkenberg kommun och hjälper olika evenemang i kommunen att gå av stapeln. Kristjan Fannar är destinatinsutvecklare på bolaget.

–Det var en intressant motreaktion mot vad som hänt nu i festivalsverige på senare tiden. Så jag tyckte det var intressant att se vad man kunde göra, säger han.

Det är Kristjan Fannar som visat intresse för Emma Knyckares förslag.Men tanken är inte att Destination Falkenberg ska vara arrangör. I stället handlar det om olika typer av stöd.

–I första hand är det att screena deras önskemål och se om vi kan leva upp till det,och ta en diskussion om vad de behöver. Men som en grundprincip går vi aldrig in med pengar.

Det handlar snarare om praktiskt infrastruktur, förklarar Kristjan Fannar – som toaletter ochelavspärrningar. Men än vet man inte mycket om konceptet – annat än att det ska vara en mansfri festival. Än så länge har kommunen bara hört av sig till arrangörsgruppen och visat sitt intresse.

Är det inte olämpligt för en kommun att stödja en mansfri festival?

– Vi jobbar fortfarande enligt likabehandlingspincipen så vi måste gå igenom allt. Så jag vill inte avfärda någonting innan vi fått reda på vad det handlar om. Vi måste kolla igenom det innan vi avfärdar det rakt av. Alla måste få visa upp vad de har för tankar.

ANNONS

Skulle kunna vara demonstration

Om tillställningen hade formulerats som om det vore en demonstration – och inte en festival – då hade saken varit annorlunda, menar Eva-Maria Svensson. Då är det att likna med ett möte.Alla har rätt att demonstrera på en plats som är anvisad.

–Då får man söka tillstånd hos polisen. Och polisen ska generellt alltid bevilja sådant. De ska välja ut en lämplig plats för en demonstration med bevakning.

Är det lämpligt att en kommun stödjer en demonstration då?

– Nej, det är inte alls lämpligt.

Det är att likna med att kommunen stödjer en politisk demonstration, menar hon.

Eva-Maria Svensson förstår problemet med övergrepp på festivaler i Sverige – något som begränsar kvinnors rörelsefrihet och trygghet. Men att motverka den negativa trenden genom en uteslutande festival, är inte rätt, menar hon.

– Att då som kommun att gå in och stödja en festival som utesluter män, då har man redan gett upp och det är att gå för långt. Då är man ute i gränslandet för hur man kan agera som offentligt subjekt, säger hon.

Men att kommunen står upp för allas lika rätt och arbetar för att försöka motverka övergreppen är något en kommun definitivt ska syssla med.

–Det hade varit bättre om kommunen sa att de ställer upp med mängder av socialassistenter på festivalen för att garantera att alla kan vistas där och se till att ingen kan bli påhoppad, säger hon och fortsätter:

ANNONS

– Jag tycker inte att det är ett lämpligt sätt från kommunens sida.

Vill gå igenom allt

Destination Falkenberg måste gå igenom alla förslag, förklarar Kristjan Fannar.

–Jag kan inte stödja någonting som går emot lagen, och det var därför jag ville veta mer av det. Men samtidigt vill jag inte avfärda något rakt av, säger han.

Men man visste redan från början att idén med festivalen var att den skulle vara mansfri. Kirstjan Fannar har hört av sig till initiativtagarna och sagt att man vill veta mer – men just nu är det inte mer än så, understryker han.

– Jag tycker det är en tragisk utveckling i Sverige. Och kommer någon med en motreaktion på det så tycker jag att de ska få höras och får visa upp sitt förslag. Men det ska absolut vara enligt lagen och kollas upp.

GP har försökt nå Emma Knyckare.

ANNONS