Tolv personer som har vistelseförbud i Göteborg

Sedan den 1 februari i år har tolv personer i Göteborg förbjudits från att vistas i olika delar av staden.
Det handlar om personer som säljer narkotika, rycker halskedjor, sexuellt trakasserar eller på annat sätt stör allmänheten.
De preventiva vistelseförbuden är polisens nya verktyg för att göra Göteborg tryggare.