Stödcentrum för brottsutsatta kämpar för att folk ska veta om dem

Deras uppdrag är ibland svårt att utföra – för att folk helt enkelt inte vet om att de finns.
Men här erbjuds alla göteborgare som på något sätt fallit offer för brottslighet både hjälp och stöd.
– Det är en svårighet att få människor att förstå att de är brottsutsatta. Det är inte alltid man ser det så själv, säger enhetschef Frida Gudmundsson.