Startar stödgrupp för män som utsatts för sexuellt våld

Många män som utsatts för sexuellt våld känner skam och känner att det är svårt att få rätt hjälp.
Nu startas en stödgrupp som riktar sig mot denna målgrupp:
– De verksamheter och vårdinrättningar som finns och som riktar sig till personer som är utsatta har utformats efter tjejers behov, säger Amanda Birging, verksamhetsledare i föreningen Tillsammans.