Ministern: Vi kan inte bara passivt titta på

Paulina Brandberg är jämställdhetsminister med tolv års erfarenhet som åklagare.
Hon konstaterar att det svenska rättssystemet erbjuder flera möjligheter för den som vill trakassera en före detta partner – och öppnar för begränsningar.
– Det är självklart inte meningen att våra domstolar ska användas som verktyg i ett eftervåld. Ser vi en sån utveckling så kan vi inte bara passivt titta på, säger hon.