Dansk stalking center tar emot både stalkers och deras offer

Olaga förföljelse är ett nytt brott i Sverige men med få fällande domar och inga rutiner för stöd till de som blir utsatta.
I Danmark kan offer få hjälp på ett särskilt stalkercenter – dit även förövare kan vända sig.
– De vill väldigt gärna berätta om sin smärta. Kanske är jag den första personen som frågar hur de mår, säger Laurids Møller, psykolog på Dansk stalking center.