Här lämnades Think Pinks sopor – skattebetalare kan tvingas stå för saneringen

Under flera års tid fram till 2020 drog Think Pink in miljoner på bygg- och rivningsavfall i Stockholmsområdet.
Men istället för att återvinnas har allt från gipsskivor till elkablar hamnat i högar på landsbygden eller gamla industritomter.
Flera småkommuner har städat upp och själva tagit notan – för att stoppa farliga gifter att läcka ut i naturen.