Gruvbolagen har rätt att leta mineraler på din mark

Gruvbolagen har rätt att leta sällsynta metaller på din mark, och en gruva kan bli av mot din vilja. Men först måste företaget ta sig igenom en omfattande prövning.