Göteborgarnas idéer: Bilfria gator och gröna tak

Motionscyklar som genererar energi till spårvagnar, gröna tak över cykelbanor och fler bilfria gator.
När deltagarna i Göteborgs första medborgarråd lämnade över sina rekommendationer till politikerna om hur göteborgarna kan bli mer delaktiga i klimatomställningen var känslan spirande.
– De har gjort det här på ett sätt som jag är förvånad över, säger rådets äldsta deltagare Curt Fredrikson, 80 år.