Stora delar av världen har samlats i Dubai för att behandla de viktigaste klimatfrågorna på COP28. GP på plats har träffat en rad människor från världens hörn för att ta reda på vilka klimatfrågor som är viktigast för dem.
Stora delar av världen har samlats i Dubai för att behandla de viktigaste klimatfrågorna på COP28. GP på plats har träffat en rad människor från världens hörn för att ta reda på vilka klimatfrågor som är viktigast för dem. Bild: Jonas Lindstedt

Folk från hela världen: Det här är de viktigaste klimatfrågorna

Förstörda skördar, bränder i Amazonas och havsnivåhöjningarna på Fiji. Klimatfrågorna engagerar världen över. GP frågade personer från jordens olika kontinenter på plats vad som var viktigast för dem under klimatmötet COP28 i Dubai.

ANNONS
|

Innan klimatmötet i Dubai pekade några experter som GP pratade med ut vissa frågor som extra viktiga. Det handlade om pengar till fattiga länder som drabbats av klimatförändringarnas konsekvenser och om hur det går just nu med utsläppsminskningarna. Men vad bryr sig de som befinner sig utanför förhandlingssalarna om och skiljer det sig åt mellan olika länder eller världsdelar? Vi har frågat 15 personer på plats i Dubai vad just de tycker är den viktigaste klimatfrågan just nu.

Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Narubia Silva Werreria, Tocantins i Brasilien, klimat- och människorättsaktivist

– Frågan är om de verkliga beslutsfattarna när det gäller klimat konsulteras och får höras i det här sammanhanget? Och hur kan vi ha en klimatkonferens som styrs av dem som förstör klimatet? Vi ber inte folk som förordar ohälsa att anordna en konferens om hälsa.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Eva-Marie Ecklu, Accra i Ghana, volontär

– Guldbrytning. Det är ett av de mest akuta problemen i Ghana. De unga har inga jobb och behöver något som ger dem pengar. Det är mycket pengar inom gruvdriften, men de bryter inte hållbart utan med kvicksilver och cyanid. Det påverkar gravida kvinnor, deras barn skadas, men det påverkar också marken där man odlar kakao. Habitat blir förstörda och vattnet förstört. Vi har också avskogning. Och med klimatförändringarna blir regnet oförutsägbart, vi har vanligtvis en regnperiod och en torrperiod. I år har det regnat mer än någonsin när det skulle varit soligt, det påverkar också jordbruket. Skördarna blir förstörda.
Frågan: Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Cinde’ella Nollovu, Bulawayo, Zimbabwe, från miljöorganisationen Green Hut

– De flesta klimatproblemen vi har handlar om vatten. Jordbruket är beroende av regnet, men på grund klimatförändringarna har vi många förlängda torrperioder. Det påverkar skördarna och betesdjuren. Just nu påverkas vi också av väderfenomenet El Nino i södra Afrika. Jag kommer från sydvästra delen av Zimbabwe som i huvudsak är ett halvtorrt område, klimatförändringarna gör det värre. Vissa grödor kan inte längre växa där. Jag tycker att ersättningen för skador och förluster är en stor fråga, speciellt för länder i Afrika som har stora förluster på grund av klimatkatastrofer. Utan pengar klarar vi inte av de här katastroferna, trots att vi bidrar väldigt lite till klimatförändringarna.
Frågan: Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Sofia Moreira, Cochabamba i Bolivia, student

Frågan: Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Carlos Montoya, Cicdad Juarez, Mexiko, klimatkonsult

– Torka, för vi har öken. Vi får mindre och mindre regn och vi behöver vatten. Regnet kommer istället i stormar, men då kan min stad inte ta hand om allt vatten. Det hamnar på gatorna och orsakar hälsoproblem. Vi har dricksvatten, men vi har inte fungerande skogshantering och inte reservoarer.

– Det största på COP är att fixa klimatfinansiering till att klimatanpassa och lindra konsekvenserna. Man måste förebygga inte bara reagera. På andra ställen har vi bränder, översvämningar och orkaner – Mexiko har nästan alla naturkatastrofer du kan tänka dig.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Salama Alfalasi och Kamla Alfalasi, Dubai i Förenade arabemiraten, studenter

– Att Förenade Arabemiraten arbetar för att bli mer hållbara och minska utsläppen, säger Salama Alfasi. Kamla Alfalasi tillägger att det finns ett citat i en av de närliggande byggnaderna om att Förenade Arabemiraten ska ta upp sin sista tunna olja 2050.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Fadimatu Saidu, Yaounde i Kamerun, jobbar med hållbarhet och utvecklingsfrågor. Eilaf Mohamed, Khartoum i Sudan, arbetar inte just nu

– Översvämningar och bränder, som startar plötsligt. I Sudan går Nilens vattennivå upp och ner, ibland svämmar floden över och ibland blir den torr. Det orsakar problem särskilt för jordbrukssektorn, som odlar durra. Men just nu är det annorlunda, nu är det krig, säger Eilaf Mohamed.

– Finansieringen till klimatanpassning behöver dubblas för att man ska kunna möta utmaningarna i mitt land. Regeringen och lokala icke-statliga organisationer försöker men de behöver finansiering. Till exempel har vi ett vattenkris i norra delarna och när klimatet skiftar behöver jordbrukarna anpassa sig. Klimatförändringarna gör också malarian och tyfoidfebern värre när vattenkvaliteten är låg, säger Fadimatu Saidu.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Ashley Yu, Hangchou i Kina, anställd på flygbolag

– Att minska utsläppen i vardagen, som att släcka lampan och minska vattenanvändningen. Små förändringar gör skillnad, vi vill göra världen till en bättre plats. Det känns som att det här landet och den här staden, Dubai som jag bor i nu, verkligen försöker. Att de håller i detta mötet får oss som bor här att känna att vi verkligen borde försöka att göra skillnad.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Ahmed Al Benaji, Hamad Shehhi, Ali Al Shehhi, Nayef Al Shehhi, Dubai, studenter

– Vi vill se vad vårt land försöker åstadkomma de närmaste åren. Den globala uppvärmningen är verkligen något som behöver tas i åtanke i framtiden. Vi behöver minska utsläppen, säger Ahmed Al Benaji.

– Vi tror att det kommer att hjälpa oss i våra studier att här på COP se vilken teknik andra har tagit fram innan oss. Vi kan också bidra genom att göra enkla saker, som använda elfordon. När vi åker till universitet åker vi tillsammans, säger Hamad Shehhi.

– Jag vill utveckla ett system där jag, om jag vill skicka något, kan skicka med den med någon som ändå ska till samma ställe. Det är en idé för att minska påverkan, säger Ahmed Al Benaji
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Alfred Ralfo, Fiji, tech support för delegationen från Fiji

– Havet. Kombinationen av havsnivåhöjningarna och fler höga vattenstånd. Men också den höjda ytvattentemperaturen, det påverkar fisket och korallreven. Ön börjar förlora landyta.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Mohamed Zainal, Jakarta i Indonesien, doktor i social konservation och vattenvård.

– I mitt land är det viktigaste att involvera samhället i att återställa förstörda landområden. Det finns människor i skogarna och markerna, vi kan inte flytta ut dem, utan vi måste involvera dem i att återskapa den biologiska mångfalden och få skogen att fungera för befolkningen. Det finns mycket förstörd mark på grund av avskogning och det är dags för återskogning. Vi har en hydrologisk katastrof – det är översvämningar under regnperioden och vattenbrist under torrperioden. Vi behöver få tillbaka hållbarheten.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Hongpeng Liu, Bangkok i Thailand men från Kina, FN-direktör inom energisektorn

– Såklart energins övergång från fossilt till förnybart. Den kan accelereras för att lindra konsekvenserna. I hela samhället behöver vi se över hur man kan gå över från fossila system till förnybara, i byggnader, hemmen, industrin och transportsektorn. Överallt, men särskilt inom transportsektorn, men man måste vara uppmärksam på var elen kommer från. Det är inte meningen att den ska komma från kol. Kärnkraften är väldigt kontroversiell och i den frågan är FN neutrala. Utvecklingsländerna behöver också en övergång, men frågan är var pengarna ska komma ifrån.
Vilken är den viktigaste klimatfrågan för dig?
Bild: Jonas Lindstedt

Darya Lazaryeva, Ukraina, representant för organisationen Ecoaction

– Att fasa ut fossila bränslen eftersom det både driver på klimatförändringarna och finansierar kriget. Den ryska krigsbudgeten fylls på med pengar från handel med fossila bränslen. Det blir en cirkel av lidande och skador. Kriget påverkar också klimatet: eftersom luftutrymmet över Ryssland och Ukraina är stängt måste alla flyga längre sträckor och bränna mer bränsle. När Ukraina vinner måste vi återbygga vår kritiska infrastruktur och allt detta kräver mycket resurser och energi. Det måste göras på ett hållbart sätt för att minska utsläppen.
Fotograf Jonas Lindstedt och reporter Annelie Moran är på plars för att bevaka mötet för GP:s läsare.
Fotograf Jonas Lindstedt och reporter Annelie Moran är på plars för att bevaka mötet för GP:s läsare. Bild: Jonas Lindstedt

LÄS MER:Bilderna från bakom kulisserna på FN:s stora klimatmöte i Dubai

LÄS MER:Strikt kontroll av aktivister på COP28

LÄS MER:Sverige vill minska sina utsläpp – i Ghana

ANNONS