Experten om Think Pink-härvan: ”Sveriges största miljöbrott alla kategorier”

Högar med sammanlagt minst tvåhundratusen ton avfall har lämnats på ett 20-tal platser mellan Göteborg och Stockholm.
Nu riskerar några av våra absolut farligaste gifter läcka ut i luft, mark och grundvatten.
– Det här är Sveriges största miljöbrott i alla kategorier, säger miljöbrottsexperten Nils Hydén.