Tillåter byggnation närmre. Härryda kommun kommer nu att godkänna bygglovsansökningar nära flygplatsen än vad den har gjort tidigare. Arkivbild: Patrik Sörquist
Tillåter byggnation närmre. Härryda kommun kommer nu att godkänna bygglovsansökningar nära flygplatsen än vad den har gjort tidigare. Arkivbild: Patrik Sörquist

Kan bygga närmare när bullerzon ändras

Nu godkänner Härryda kommun fastighetsbyggen närmare flygplatsen än vad som gällt tidigare. Men bullerexperten från Sahlgrenska akademin ifrågasätter det ändrade förhållningssättet.

ANNONS
|

–Att höja riktvärdet för buller är ett steg i fel riktning. De som utsätts för höga bullernivåer från flygplan i sina hem riskerar få mer stress och sämre vila och återhämtning, säger Mikael Ögren, bullerexpert på miljömedicinskt centrum vid Sahlgrenska akademin.

I början av sommaren kom ett besked från Trafikverket att myndigheten väljer att följa Statens bullerförordning från 2015. Förordningen godkänner en genomsnittlig bullernivå på 60 decibel mot tidigare 55, ett besked som får till följd att området där husbyggnation förut var utesluten minskar kring flygplatsen i Landvetter.

–Flera av våra politiker har länge velat se att zonen ska minska, så de bygglovsansökningar man fick avslag på i april skulle man nu kunna få positiva besked på, säger Peter Wallentin, plan- och bygglovschef i Härryda.

ANNONS

Kommunstyrelsens ordförande, Per Vorberg (M) är nöjd över förändringen av den fredade bullerzonen.

– Vi är väldigt nöjda, för det här har vi påtalat väldigt länge. Tidigare var det så kallade influensområdet väldigt stort, säger han.

Förändringen betyder att kommunen nu kommer att kunna godkänna bygglovsansökningar i områden såsom exempelvis Stora Bugärde och delar av Bua och Bertshult. Framför allt handlar det om att utveckla redan befintliga boenden och att möjliggöra generationsboenden. Men bullerexperten Mikael Ögren hade hellre sett byggnation i mindre bullerutsatta områden.

– De som ständigt utsätts för buller störs både på ett medvetet och omedvetet plan, de sover sämre och i förlängningen kan det leda till hälsoproblem som högt blodtryck och hjärtproblem, säger han.

– Jag har full respekt för att buller kan vara skadligt, men det här handlar ju inte om obebodda områden utan vi talar om människor som redan bor där och som av olika anledningar vill bygga till, svarar Per Vorberg.

Maria Gelin är miljöchef på Göteborg Landvetter airport. Hon har ännu inte kunnat se vad det förändrade beslutet får för konsekvenser för flygplatsen med möjlighet att möta det framtida kapacitetsbehovet med en eventuell ytterligare landningsbana.

– Vi vet inte exakt vad det kommer att innebära. Men vi kan se en diskrepans när Härryda kommun och Trafikverket tillåter högre bullernivåer nära flygplatsen samtidigt som Naturvårdsverket och andra myndigheter talar om att skärpa nivåerna. Det här kan komma att påverka oss i framtiden, säger Maria Gelin.

ANNONS
ANNONS