I dag - dom i hovrätten i Alexandrafallet

Alexandra Mehzer, 22, dog efter ett knivhugg i benet - när hon befann sig på sin arbetsplats. Åklagaren har yrkat på att det dödliga knivhugget ska rubriceras som mord – och att gärningsmannen utvisas från Sverige för återstoden av sitt liv. Under förhandlingen krävde advokaten å sin sida ett totalt frikännande. Nu har hovrätten sagt sitt. Hovrätten fastställer brottsrubriceringen men bestämmer att utvisningen ska gälla under en längre tid.

ANNONS
|

Det var ett möte mellan ytterligheter när hovrätten tog upp överfallet mot Alexandra Mehzer, 22, som genomfördes på ett HVB-hem den 25 januari i år.

Den unga kvinnan, anställd som vårdare, var den enda personalen på plats den där morgonen. Då blev honattackerad med en kniv av en boende på hemmet och avled. Just ett knivhugg i benet var det dödande.

En ung pojke, boende på institutionen, blev också angripen när han gick emellan knivmannen och Alexandra. Men klarade sig utan fysiska skador. Huggen var dock såpass närgångna att de slet sönder hans kläder.

En serie överklaganden hade lämnats in, efter tingsrättsdomen den 8 augusti. Kammaråklagare Linda Wiking var långt ifrån tillfreds med rubriceringen i den lägre instansen - rättspsykiatrisk vård för brotten synnerligen grov misshandel, grovt vållande till annans död och försök till grov misshandel.

ANNONS

Hon har ansett att det handlat om ett avsiktligt dödande.

LÄS MER: Alexandras mamma: Vad har du gjort med min dotter?

LÄS MER: "Jag tog fram en kniv för att ta mitt liv"

Rubriceringen

- Med tanke på hur agerandet såg ut i sin helhet, är det för mig självklart att det var uppsåtligt. Alexandra trycktes upp mot en vägg och våldsförloppet mot henne upphörde inte. Det fortsatte även mot ytterligare en person, sade åklagaren till gp.se inför rättegången.

Hon ville alltså istället ha den misstänkte dömd för mord och mordförsök.

Advokat Claes Kennedy redovisade i princip samma inställning som kollegan Leif Silbersky presenterade i det så kallade Onsalafallet.

Han menade där att hans klient var svårt psykiskt sjuk vid brottstillfället fullständigt omedveten om vad han gjorde och därför saknat all form av uppsåt.

Därmed kan den unge mannen (enligt egen uppgift född i oktober år 2000) - enligt Kennedy - heller inte straffas utan bör släppas fri.

Mannen har själv sagt att han inte minns attacken.

– Det han minns är att han skulle begå självmord, det är det han kommer ihåg, har Claes Kennedy sagt tidigare.

Den åtalade mannen själv säger i förhör att han inte kommer ihåg vad han gjort.

ANNONS

Det sista han minns är blod och en kniv.

– Jag kommer bara ihåg att jag... Det var blod, och att jag hade kniv.

LÄS MER: "Hon är kanske död"

LÄS MER: Alexandra-mordet: "Hänsynslöshet och råhet"

LÄS MER: Alexandras mamma om domen: "Jag är missnöjd och förbannad"

Mannens ålder

En annan omdiskuterad fråga i målet har varit åldern på den åtalade ynglingen.

Tingsrätten stannade, efter diverse olika undersökningar, vid att han var minst 18 år vid tidpunkten för gärningen. Utifrån detta beslutades om ett tioårigt återreseförbud.

Linda Wiking vill dock, med stöd i en tandmognadsbedömning, göra gällande att den tilltalade i själva verket är 21,4 år gammal.

Utifrån den åldern har hon yrkat på ett livstidsförbud att någonsin återvända till Sverige.

Klockan elva på onsdagen kom domen.Hovrätten fastställer brottsrubriceringen, det vill säga synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, men bestämmer att utvisningen ska gälla under en längre tid.

Tingsrätten bestämde att han utvisades i tio år. Nu säger hovrätten att han får återvända till Sverige först år 2031.

– Att han förbjuds att återvända på 15 år istället för 10 år kanske inte ha så stor betydelse i sammanhanget, säger åklagare Linda Wiking.

ANNONS

Hovrätten skriver i domen att vittnena har varit trovärdiga och att deras uppgifter är tillförlitliga.

De skriver att det är bevisat att det är just denna man som orsakat Alexandras död.

Inte bevisat

Försvaret har försökt få det till att det var en olyckshändelse - att Alexandra försökte stoppa mannen när han skulle ta sitt liv och då blev knivhuggen. Men hovrätten skriver att de skador som Alexandra fått talar emot att det varit frågan om en olyckshändelse.

De skriver att det är "uteslutet" att Alexandra ska ha fortsatt att följa efter mannen, för att försöka ta kniven ifrån honom, efter att han huggit henne i låret."Sammantaget bedömer hovrätten att det är uteslutet att (mannen) har orsakat Alexandra Mezhers skador av oaktsamhet".

Hovrätten skriver också att "i likhet med tingsrätten gör hovrätten bedömningen att det har rört sig om en medveten handling".

Hovrätten anser, liksom tingsrätten att det inte är bevisat att mannen "haft för avsikt att döda Alexandra Mezher eller att han förstod att det var praktiskt taget oundvikligt att hon skulle dö, och han hade följaktligen varken avsiktsuppsåt eller insiktsuppsåt".

– Det är en välskriven dom. Det är viktigt att hovrätten gör samma bedömning som vi gällande händelseförloppet och att det utesluts att det kan ha handlat om en olycka, säger Linda Wiking och fortsätter.

ANNONS

– Sen har jag en annan uppfattning när det gäller uppsåtsfrågan, och anser fortfarande att det rört sig om ett avsiktligt dödande.

Claes Kennedy, mannens advokat:

– Vi har ju menat på hel tiden att det handlar inte om något uppsåtligt avsiktligt dödande. Det har vi ju lyckats för fram så hovrätten har kommit till samma inställning Så där är vi givetvis nöjda, säger han.

Äldre än han sagt själv

Hovrätten skriver i domen att "det inte har framkommit att det fanns några motsättningar mellan" Alexandra och knivmannen som "kan ha legat till grund för hans angrepp mot henne med kniven". De anser därför, och med hänsyn till mannens psykiska mående, att det är styrkt att han skulle kunna förstå att det fanns en hög sannolikhet att Alexandra skulle dö. Hovrättens slutsats är därför att det inte är bevisat att mannen "haft uppsåt att döda Alexandra".

Han döms också för försök till misshandel på mannen som gick emellan Alexandra och honom.

Hovrätten gör bedömningen att det är mest "sannolikt att (mannen) vid tiden för brotten var minst tjugo år". De har lagt stor vikt vid de utredningar rörande mannens tandmognad.

– För oss har det också varit betydelsefullt att man tagit fasta på tandmognadsbedömningen och dömer honom som en 20-årig vuxen person och inte som det barn han själv påstått sig vara, säger Linda Wiking.

ANNONS

Claes Kennedy har en annan åsikt.

– Vi är givetvis inte nöjda med det. Där menar vi att det går inte att fastställa på det sätt som gjorts och då bör hans inställning ha tolkningsföreträda så att han skulle bedömas som under 18 år.

ANNONS