Hjälper forskarna att räkna invasiva arter

Forskarna vill veta mer om främmande arters utbredning i våra vatten. I ett skolprojekt ska nu skolelever räkna dem och själva lära sig mer om invasiva arter.

ANNONS
|

Över 1 000 elever och deras lärare från elva skolor på Orust, Stenungsund och Kungälv ska hjälpa forskare att inventera förekomsten av främmande arter längs svenska västkusten i ett skolprojekt som startade härom veckan. – Förekomsten av invasiva arter i våra vatten har ökat. De konkurrerar ut våra inhemska arter och ställer till oreda, säger Niclas Åberg som är med från projektet 8-fjordar. Ute på Söskärs badplats i Ödsmål har fyra klasser från närliggande Ekenässkolan samlats. Klasserna delas i grupper och ska fiska svartmunnad smörbult, räkna japanska ostron, fånga krabbor och placera ut plattor i vattnet så att forskarna kan kartlägga påväxt av exempelvis de främmande arterna slät havstulpan och spökräka för att se om de har nått västkusten. Vid badplatsen finns Hans Hällman, marinbiolog och initiativtagare till Havets framtidsverkstad. Tillsammans med Niclas Åberg och Sportfiskarna hjälper de barnen vid olika stationer. Och engagemanget från barnen går inte att ta miste på. De tar plats på sina stationer och är ärligt nyfikna och taggade. Efter en stund är det dags att byta station. De som fiskat har precis fått i spöna, men springer i väg till krabbfisket. Syftena med projektet och med att involvera skolelever är i huvudsak två: att få hjälp med att samla in material till forskarna och att just värna barns intresse för havsmiljön. Under dagen vid badplatsen räknas massor av japanska jätteostron. Men inga exemplar av svartmunnad smörbult påträffades. – Vilket är spännande om man tänker förnuftigt, säger Hans Hällman som också säger att ett nollresultat är värdefull information för forskarna. Hans Hällman, som ofta arbetar med skolprojekt, och sätter ett värde i att barnen är med och hjälper till. – Det här adderar en nivå till för skoleleverna genom att de själva är med och gör det här på plats. Projektet är på ett år men för Hans Hällmans del så ser han att projekt som får pågå i minst tre år. – Då har man förankrat projektet på djupet och då kan skolorna klara sig själva.

ANNONS

Läraren Sara Löwenadler, som till hösten ska ha den fjärdeklass som är med i dag, ville vara med när projektet drog igång. – Ungarna har en inneboende nyfikenhet och jag tycker att det är roligt att uppmuntra det, säger hon.

Fakta: Inventering av invasiva arter

  1. I april 2017 drog skolprojekt ihop med projekt 8-fjordar, Göteborgs universitet, Chalmers Lindholmen, Göteborgs marinbiologiska laboratorium och Sportfiskarna.
  2. Projektet handlar om att inventera invasiva och främmande arter i våra vatten och bekostas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Under projektets första år ingår elva skolor från Stenungsund kommun, Kungälv och Orust. Resultatet ska presenteras av eleverna under Västerhavsveckan 5-13 augusti i Nordstan.
  3. Hittar du främmande arter i havet kan du rapportera det på nyaarter.se
ANNONS